Na Trubarjevi cesti, le nekaj metrov stran, kjer se ta križa z Resljevo, se še vedno odvija boj za stavbo, ki jo želi Hiša invest porušiti in zgraditi mladinski hotel, Ciril Gartner pa v njej zadržati svoj bivanjski prostor. Hiša invest je kupila stavbo, zato je njen zastopnik Jovan Mičić prepričan, da ima lastninsko pravico nad celotnim poslopjem, kar pa je le njegovo mnenje. Ciril Gartner, ki si je še v času nekdanje Jugoslavije v delu hiše uredil mansardno stanovanje, namreč trdi, da ima po Jazbinškovem zakonu lastninsko pravico do dela stavbe.

Inšpekcijsko odločbo si vsak razlaga po svoje

Že poleti smo poročali, da je stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana leta 2008 potrdil, da ima Gartner res lastninsko pravico nad dvema sobama, za tretjo (manjšo) pa se zdaj bije boj na sodišču med Gartnerjem, Mičićem in občino. Poleg tega je Hiša invest pravnomočno izgubila zahtevo za izvršbo, s katero bi Gartnerja, stoodstotnega invalida, spravila na cesto, upravna enota pa ji ni izdala gradbenega dovoljenja za rušenje, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe ter gradnjo novega objekta. Tako je ustavila projekt zgraditve hostla. Zadnjo besedo bo imelo sodišče. Med čakanjem na odločitev, od katere sta odvisni Gartnerjeva eksistenca in Mičićeva investicija, se na Trubarjevi dogaja marsikaj.

Gartner trdi, da Mičić ne spoštuje odločbe inšpektorata za okolje in prostor, ki je Hiši invest konec septembra naložil, da mora v enem mesecu izvesti nujna vzdrževalna dela na strešni konstrukciji in zahodnem obodnem mansardnem zidu objekta. Prepričan je, da to pomeni, da mora Hiša invest, ki je pred tem streho na enem delu stavbe porušila do približno treh četrtin, vrniti v prejšnje stanje, s čimer pa se Mičić ne strinja. »Kaj s starim zobom, če želite narediti novega? Morate ga izpuliti. Ne le da bomo sanirali streho, ampak bomo sanirali vse. Delamo po navodilih inšpekcije,« si Jovan Mičić besede sanacija v inšpekcijski odločbi ne razlaga kot obnovitev, ampak rušitev strehe. Z gradbene inšpekcije so nam sporočili, da kontrolnega ogleda še niso opravili, inšpekcijski postopek pa še ni končan.

Po Gartnerjevem prepričanju je to le eden od poskusov, da bi Hiša invest poslabšala stanje hiše z namenom, da bi se ta sesula ali bi bila tako slabotna, da bi jo bilo treba porušiti. Mičiću, ki to zanika, očita tudi poseganje v nosilno konstrukcijo objekta, za kar pa je potrebno gradbeno dovoljenje (tega Hiša invest nima). To je gradbena inšpekcija odredila v odločbi. S tem domnevno spornih Mičićevih dejanj še ni konec. Gartner trdi, da že skoraj dve leti namerno spodkopava hišo, tudi del, v katerem biva sam. »Vsako noč pridem in s kavno žličko kopljem milimeter po milimeter,« se je porogljivo zasmejal Mičić. Če to res počne, ima zelo močno žličko, kajti na fotografiji, ki nam jo je prinesel Ciril Gartner in jo objavljamo, je vidno, da je nekdo skopal luknjo ob zidu hiše, tudi v tistem delu, nad katerim živi Gartner. Včeraj je bil viden le majhen del luknje, na preostalem delu pa so bile lesene deske.

Očitki o fizičnem napadu

S tem spora še ni konec. Gartner je zabeležil, da mu je nasprotna stran več kot desetkrat odklopila vodo, kar Mičić zanika, čeprav je v enem od policijskih zapisnikov razvidno, da je Gartnerju pritrdila policija. Gartner pravi, da je Mičić zelo agresiven in napadalen, več incidentov je obravnavala policija. Eden večjih konfliktov se je zgodil minuli mesec. Gartner trdi, da ga je Mičić fizično napadel. Da je imel med drugim površinske poškodbe glave in da je v bolnišnici čez noč ostal na opazovanju, je razvidno iz zdravniškega poročila, zgodbo pa je potrdila Gartnerjeva prijateljica, ki je bila tudi prisotna.

»To je izmišljotina, ki smo jo zanikali na policiji. Malo sta bila okajena od pijače. Šla sta mimo in bila v veselem stanju. Vsakemu našemu srečanju, lahko tudi na 20, 30 metrov, sledi prijava na policijo. Nikoli ne bi napadel invalida,« je odgovoril Mičić. V zdravniškem poročilu o vinjenosti ne piše nič. Mičić je dodal, da ga je ugriznil Gartnerjev pes, medtem ko nasprotna stran pravi, da ga ni mogel ugrizniti, ker je imel nagobčnik.