Dober obisk izobraževanja o predpisovanju medicinske konoplje in kanabinoidov, ki ga je pripravila zdravniška zbornica, kaže, da je veliko zanimanja za tovrstne pripravke tudi med zdravniki. Tudi sicer se v zadnjem letu pri uporabi konoplje v medicinske namene dogajajo veliki premiki.

Spletna anketa med zdravniki je pokazala, da uporabo medicinske konoplje pri zdravljenju zelo slabo poznajo, po drugi strani pa številni pacienti od njih želijo, da bi jo poznali, je pojasnil Milan Krek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in član delovne skupine pri zdravniški zbornici, ki pripravlja uvedbo zdravljenja z medicinsko konopljo v Sloveniji. Zato so za zdravnike pripravili sklop izobraževanj: prvi sklop, ki so ga izvedli včeraj s strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana in drugimi, je zajemal uporabo medicinske konoplje v paliativni oskrbi bolnikov z neozdravljivo boleznijo. »Zdravniki bodo usposobljeni, da bodo lahko bolnikom, katerih življenje se izteka in so odpuščeni v domačo oskrbo, ustrezno predpisovali ta zdravila. Osebni onkolog bo zdravilo uvedel, družinski zdravnik pa bo spremljal stanje bolnika in nadaljeval začrtano zdravljenje,« je pojasnil Krek.

V prihodnjem letu bodo izvedli še izobraževanji o uporabi medicinske konoplje v nevrologiji in pri zdravljenju bolečine.

Za zdaj le sintetični kanabinoidi

V Sloveniji je dovoljena le uporaba sintetično izdelanih kanabinoidov, torej industrijsko izdelanih zdravil z učinkovinami konoplje; predpisujejo se na recept, zdravilo pa plača bolnik. V lekarnah sta trenutno na voljo dve sintetični zdravili, in sicer dronabinol (sintetični THC) in CBD. Predpisujejo ju le zdravniki na nekaterih klinikah bolnikom s posameznimi obolenji, ki imajo za to primerne indikacije.

Na voljo pa niso preparati iz gojene medicinske konoplje. Po nedavnem sklepu parlamentarnega odbora za zdravstvo, da je treba zakonsko urediti gojenje in zdravljenje z medicinsko konopljo, ministrstvo za zdravje pripravlja spremembo uredbe o prepovedanih drogah, po kateri naj bi bila medicinska konoplja premeščena v drugo skupino. S tem se bo odprla tudi možnost zdravljenja z medicinsko konopljo. Krek pričakuje, da bo ta zakonodajni vidik predpisovanja zdravila urejen do konca letošnjega leta.

Delovna skupina želi, da bi bila zdravila iz medicinske konoplje bolnikom dosegljiva na zeleni recept in s tem na stroške zdravstvenega zavarovanja. Do konca leta naj bi se o uporabi oziroma indikacijah, kjer je smiselna uporaba zdravil iz konoplje, izrekla strokovna združenja različnih medicinskih strok. Ta mnenja bodo osnova za seznam indikacij in kontraindikacij za zdravljenje z medicinsko konopljo, ki ga bodo pripravili pri delovni skupini in bo v pomoč Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke pri izdajanju dovoljenj za promet s temi učinkovinami v Sloveniji.

Delovna skupina si tudi prizadeva, da bi zagotovili dovolj medicinske konoplje za preskrbo lekarn s to surovino.

Zmote in dejstva o konoplji

Tanja Bagar, direktorica Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA, opozarja na pogosto zavajajoče podatke v zvezi s konopljo, ki jih je zaslediti v javnosti in predvsem na spletu: »Čas je, da se loči zmote od dejstev o konoplji.«

Mit je na primer, da je konoplja zdravilo za vse bolezni in pomaga vsakemu bolniku, da ni pomembno, kakšne so vsebnosti učinkovin (kanabinoidov), da je varna za uporabo in da ni mogoč prekomeren odmerek. Velja nasprotno: »Učinkovitost konoplje je zelo odvisna od tega, koliko kakšne učinkovine vsebuje in kakšen je način vnosa učinkovin v telo. Odmerjanje je zelo individualno in se odmerki lahko zelo razlikujejo tudi glede na telesno težo bolnika,« je pojasnila. Zdravljenje s konopljo je zelo zahtevno, opozarja tudi Milan Krek: »Treba je dobiti terapevtsko širino: če je učinkovine preveč, je bolnik zadet, če premalo, pa ne pomaga. Pri ljudeh se terapevtska širina razlikuje in je potrebno individualno odmerjanje.«

Znane so tudi zastrupitve zaradi konoplje, vendar do tega ni prišlo zaradi kanabinoidov, pač pa zaradi pesticidov, ki so jih uporabili pri nelegalni pridelavi rastline.

Izkušnje drugih držav

V nekaterih državah je zdravljenje z medicinsko konopljo dovoljeno. V Češki republiki po besedah Lumirja Hanuša, dolgoletnega raziskovalca kanabinoidov, konopljo kot zdravilo uporabljajo že od leta 1950. Sprva so to zdravilo uporabljali le v bolnišnicah, prav tako so zagotovili pridelavo medicinske konoplje. Danes je stanje drugačno, saj imajo težave s preskrbo s konopljo in nasprotujočo si regulativo, zdravilo pa je tudi tako drago, da si nakup lahko privoščijo le redki bolniki. »Za ljudi, ki nimajo psihičnih težav, je konoplja lahko odlično zdravilo,« je povedal. Še vedno pa je na voljo premalo podatkov o lastnostih kanabinoidov: kateri pomagajo, za katero težavo in v kakšnem odmerku.

V Izraelu, kjer konopljo v zdravstvu uporabljajo 30 let, pa se se soočajo s težavami druge vrste: imajo kar osem proizvajalcev konoplje, zato preskrba ni problem, je povedal psihiater Ilya Reznik. Vendar je proti uporabi in promociji konoplje v medicinske namene zelo nastrojena izraelska zdravniška zbornica, saj v konoplji vidijo predvsem nevarno drogo in ne zdravila, ki je pomagalo že več kot 30.000 bolnikom. Zdravila iz konoplje so bolnikom cenovno dostopna, vendar mora uporabo za vsakega pacienta odobriti zdravniška zbornica. Ta s tem, ko dovoljenje izda le bolnikom pred koncem življenja in v zelo nizkih odmerkih, širšo uporabo omejuje.