Volitve prinašajo kratkoročno nihanje na trgih, v nekoliko daljšem obdobju pa so vseeno pomembnejši drugi dejavniki. Poslovni cikel, obrestna mera, dobički podjetij in seveda osebni varčevalni načrt. Kratkoročni premiki so seveda pričakovani, držati se je treba lastnega načrta, ki prinaša rezultate.