Zaradi suma kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je na komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) pa tudi policijo ter ministrstvo za javno upravo romala prijava zoper županjo Dravograda Marijano Cigala. Po nam znanih podatkih skupina občanov in obenem svetnikov sumi, da je županja več let neupravičeno uporabljala službeno vozilo tudi v zasebne namene, čeprav naj ne bi imela za to sklenjene ustrezne pogodbe.

Lani pa je občina najela novo službeno vozilo VW passat, ki ga županja prav tako uporablja tudi zasebno. Ko so svetniki županjo vprašali, kako je z uporabo vozila, pa naj bi jim odgovorila, da dela 24 ur na dan in zato službeno vozilo tudi ves čas potrebuje.

Županja je za Dnevnik potrdila, da je občina lani najela novo vozilo VW passat na lizing pri družbi Porsche Leasing. »To je bilo nujno, saj naša občina za pet koroških občin vodi tudi skupni projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop,« poudarja županja in dodaja, da omenjeni avto uporablja zasebno le za vožnjo v službo in nazaj. Hkrati je spomnila, da je kot županja tudi v funkciji poveljnice civilne zaščite in gasilstva, službeno življenje pa je od zasebnega skoraj nemogoče povsem ločiti. Hkrati je tudi zatrdila, da za zasebne namene uporablja lasten avto.

Svetniki pozivajo nadzorni odbor, naj opravi svoje delo

»Za uporabo službenega imam sklenjeno pogodbo, boniteto pa poravnavam mesečno, pri vsaki plači,« še zatrjuje županja. Glede na očitke, da je lani kar sama sprejela nov pravilnik o uporabi vozila, pa odgovarja, da občinski svet oziroma svetniki niso pristojni za sprejemanje aktov, ki opredeljujejo uporabo vozila, saj ne gre za urejanje splošnih zadev lokalne skupnosti, temveč za pravila operativne narave na ravni občinske uprave. »Pravilnik, ki je nadomestil tistega iz leta 2013, pa smo lani le dopolnili, da je zdaj skladen z veljavno zakonodajo,« zatrjuje županja.

Da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti, in tudi znaki kršitve predpisov, pa potrjujejo v KPK, kjer so kršitve ugotovili in prijavo odstopili v reševanje ministrstvu za javno upravo, službi za lokalno samoupravo, Finančni upravi RS, policijski upravi Celje in nadzornemu odboru dravograjske občine. Da so prejeli prijavo svetnikov zaradi suma nepravilnosti pri sprejemanju pravilnikov o uporabi službenih vozil občine Dravograd in suma kršitev zakona o lokalni samoupravi, potrjujejo tudi na ministrstvu za javno upravo.

»Uporabe službenih vozil, ki jih uporabljajo občine, ne urejajo državni predpisi, pač pa o nakupu vozil praviloma odločajo občinski sveti, župani pa s pravilnikom določajo način uporabe vozila, medtem ko naj bi o pravici župana do uporabe službenega vozila v stalno, tudi zasebno uporabo, odločala komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je po zakonu o funkcionarjih pristojna tudi za odločanje o nekaterih drugih pravicah župana,« pojasnjujejo na ministrstvu.

A dejstvo je, menijo dravograjski svetniki, da star pravilnik, ki je veljal do julija lani, ni dovoljeval uporabe službenega vozila v zasebne namene, pa ga je županja kljub temu uporabljala vse od izvolitve leta 2002. Svetniki pa še čakajo tudi na poročilo članov nadzornega odbora, ki svoje naloge tudi še ni opravil. »Letnega programa dela za letošnje leto ne bomo spreminjali in ga dopolnjevali, saj je ta usklajen tudi s sredstvi v proračunu,« so zapisali v odgovoru in svetnikom zagotovili, da bodo pobudo za pregled uporabe službenega vozila vključili v program dela prihodnje leto.