»Ker država ni sposobna ali ne želi poskrbeti za socialne stiske študentov, smo v ŠOU v Ljubljani že pred več kot desetimi leti začeli kontinuirane humanitarne programe,« je bil do odnosa države do študentov v stiski kritičen predsednik ljubljanske študentske organizacije Rok Liković. V fundaciji so zato v letu 2016 za pomoč socialno šibkim študentom namenili že 137.000 evrov, z zdajšnjim razpisom pa bo posamezni prosilec lahko prejel 350 evrov nepovratne denarne pomoči.

Študentje se lahko na razpis prijavijo do 9. decembra, bodo pa v Študentskem tolarju, da bi olajšali prijavo na razpis, pripravili tudi javno predstavitev razpisa. Ta bo v ponedeljek ob 17. uri v Študentskem kampusu v predavalnici 3, študentje pa se lahko po pomoč na fundacijo obrnejo tudi v času uradnih ur in prek družbenih omrežij. žir