Zaščita pred vodo

Temelje je nujno zaščititi pred vodo in vlago, za to pa so v preteklosti uporabljali različne sisteme.

Potreba po večji energijski učinkovitosti je v gradbeno operativo prinesla nove oblike temeljenja, materiale in načine gradnje, vprašanja, povezana s tem, pa so, ali je temelj oziroma temeljna plošča prava, dobra, nosilna in varna. Pa tudi vprašanja, zakaj je treba toplotno izolirati temelje na zunanji strani stavbe, še posebno, kako izdelamo to izolacijo, s katerimi materiali, pa tudi o vlogah horizontalne in vertikalne hidroizolacije, drenaže in še marsikaj.

Pasovni in točkovni

Najbolj običajni v klasični gradnji družinskih hiš so pasovni temelji, medtem ko se točkovni temelji praviloma uporabljajo le za posebne lesene objekte, kot so kozolci, garaže, manjše ute. Se pa danes vse pogosteje gradi temeljno ploščo, se pravi betonsko podlago pod celotno hišo, v njenem sklopu pa lahko s kakovostno toplotno in hidroizolacijo rešimo številne težave in ne le nosilnost.

Kot zunanjo izolacijo temeljev lahko pravzaprav uporabimo le dva materiala. To sta XPS (stirodur) ali penjeno steklo. Debelina izolacije mora biti enaka fasadni, toplotna izolacija mora biti v zemlji najmanj pol metra od ravni toplotne izolacije v tlaku stavbe, poskrbeti pa moramo tudi za učinkovito in hitro odvajanje deževnice tik ob hiši z drenažnim sistemom, prav tako pa je nujno zaščititi toplotno izolacijo v terenu. Pri tem se zelo dobro obnese bradavičasta folija, ki zaščiti izolacijo pred fizičnimi poškodbami in tudi vodo. Čepki morajo biti vedno na strani toplotne izolacije, del brez čepkov pa na strani nasutja za vertikalno drenažo. Med folijo in toplotno izolacijo se ustvari prostor višine čepkov (okrog 1 cm), po katerem lahko voda, ki bi slučajno prešla skozi folijo, nemoteno odteče.

Temeljna plošča

Ena večjih sprememb v načinu gradnje je gradnja na temeljni plošči, ki je nastala kot posledica zahtev po zmanjšanju toplotnih izgub pod stavbo oziroma za njeno večjo temperaturno stabilnost. Prednosti izvedbe temeljne plošče so, da je manj izkopa, manj opaževanja, enostavnejša armatura, hitrejša gradnja, predvsem pa brezkompromisno izvedena toplotna zaščita stavbe v zemlji. Pod temeljno ploščo smemo položiti le toplotno izolacijo, ki ima zadostno deklarirano tlačno trdnost in tudi po dolgotrajni obremenitvi ne spremeni načrtovanih tehničnih karakteristik.

Je pa temeljenje na toplotni izolaciji v Sloveniji prineslo problematiko možnih zdrsov stavbe in možnost preobremenitve izolacijskega sloja. Domovina ideje izolacije pod temeljno ploščo, Nemčija, tega problema več ali manj nima, pri nas pa moramo pri načrtovanju upoštevati možen mikrolokacijski vpliv denimo potresnih sil na določeni sestavi tal.

Temeljna blazina je za izvedbo enostaven element, vendar morajo biti posamezni sloji določeni na osnovi preračuna za to področje izobraženega projektanta gradbenih konstrukcij. Temeljna blazina pri vseh variantnih rešitvah vsebuje tudi zaščito proti vodi, tudi v primeru visoke podtalnice. Fibranova temeljna blazina Seismic v primeru dvoslojnosti toplotne

izolacije (priporočljiva kot optimalna rešitev) že vsebuje kot v sendvič vgrajeno dvostransko samolepilno hidroizolacijo, ki ne glede na to, da se uporabi izredno tanka, vendar zelo vodotesna membrana, skupaj z gladko izolacijo XPS tvori za vodo neprodoren element. Kot vedno pa je lahko problem v podrobnostih in izvedbi. Težava se lahko pojavi tudi takrat, ko je hidroizolacija nameščena na podložni beton in na njeni drsni površini začnemo graditi temeljno blazino, saj lahko v tem primeru vsak tresljaj, premik stavbe ogrozi spoj hidroizolacije.

Zaščita pred radonom

Tudi zato se za zaščito pred talno vodo vse pogosteje uporablja za vodo neprepusten beton z enim slojem toplotne izolacije, tako da se za vodo neprepustni beton poveže neposredno s toplotno izolacijo. Je pa pri izgradnji temeljne blazine nujno izpostaviti še nekaj. V Sloveniji lahko v številnih hišah, grajenih na kraškem območju, po navadi v kletnih, če ni podkletena pa v bivalnih prostorih, zaznamo večje količine radona, ki prodira skozi poke v betonu. Kakovostno izvedena temeljna plošča z dobro toplotno in hidroizolacijo pa je rešitev tudi tega problema, s tem da je na takih območjih treba uporabiti temeljno blazino RadiationStop.