Strokovna komisija je podelila štiri nagrade. V kategoriji stanovanjske stavbe so nagradili dva projekta: Leseno hišo Studia Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik, s.p. in Hišo M SoNo arhitektov. V kategoriji javnih stavb je nagrado prejel projekt Objekt v naravnem rezervatu Škocjanski zatok arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, d. o. o., v kategoriji poslovno-industrijskih objektov pa projekt Poslovno-skladiščni objekt G3 spiritis podjetja Lamo, d. o. o.. V kategoriji inženirskih objektov in tehničnih rešitev komisija nagrad ni podelila. So pa zato podelili posebno priznanje podjetju Marles hiše Maribor za razvoj na področju proizvodnje lesenih montažnih hiš, Frideriku Kagerju za življenjsko delo na področju lesene montažne gradnje v Sloveniji in podjetju Lumar IG za izvedbo slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015.

Krepitev splošnega zavedanja o lesu

»Prikaz prispelih projektov lesene gradnje z različnih koncev Slovenije, ki se močno razlikujejo po izvedbi in namembnosti, ponovno dokazuje, da je les primeren material tako za stanovanjske, javne, industrijske, gospodarske in tudi druge objekte,« med drugim meni Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo. Namen natečaja je krepiti zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju in usmerjati pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo. Tudi tako želijo spodbujati trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa, povečati njegovo rabo, predvsem pa promovirati uporabo lesa v gradbene namene. To v vsakodnevnem življenju vpliva na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije in prispeva k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Leseno gradnjo približati uporabnikom

»Področje lesene gradnje želimo približati potencialnim uporabnikom, da bodo tako bivali ali delali v zdravem bivalnem okolju, v človeku prijaznih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora. Sistematična gradnja kakovostnih lesenih objektov je priložnost, da se arhitektura najbolj potrdi kot družbeno-socialna vrednota in povezovalka različnih gospodarskih panog predvsem na področju gozdno-lesne verige,« je ob tej priložnosti poudarila Petra Drobne, vodja programa promocije lesa pri javni agenciji Spirit Slovenija.

Razstavo prispelih in nagrajenih projektov si lahko ogledate v času sejmov Ambient in Dom + od 9. do 13. novembra v paviljonu Jurček na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.