Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016), kot je aktu uradno ime, je začel veljati konec septembra, zagotavljal pa naj bi pravičnejšo delitev stroškov in tudi v prihodnje omogočal lastnikom, da z varčevanjem in drugimi ukrepi zmanjšajo stroške ogrevanja.

Dve bistveni vsebinski spremembi

Bistveni sta dve vsebinski spremembi izračuna porabniških deležev. In sicer da se porabniški deleži, ki so nižji od 40 odstotkov deleža ogrevane površine, zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40 odstotkov deleža ogrevane površine (tudi če bo merilnik kazal 0). Na drugi strani se tudi porabniški deleži, ki so višji od 300 odstotkov deleža ogrevane površine, znižajo na 300 odstotkov deleža ogrevane površine. S to spremembo želijo stanovalce motivirati, da svoja stanovanja vsaj minimalno ogrevajo in posledično ne povzročajo škode sosedom, stavbi in svojemu zdravju, ob tem pa pravilnik še naprej spodbuja varčevanje in ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo. Zato velja opozoriti uporabnike, ki imajo zaprte radiatorje, da bo minimalni strošek obračunane toplote znašal 40 odstotkov deleža ogrevane površine, čeprav bo odčitek delilnikov nižji ali celo ničen.

Prihranki do 30 odstotkov in več

Uvedba delilnikov stroškov v letu 2010 je bil učinkovit ukrep zmanjševanja porabe energije, saj je bilo omogočeno plačevanje stroškov za toploto glede na porabo. Spremembe so bile opazne že v prvem letu, saj so prihranki pri energiji za ogrevanje v posameznih primerih znašali tudi do 30 odstotkov in več. Pravilnik pa je bil nekaterih sprememb deležen že lani, ko so z dopolnitvami želeli preprečiti nezadovoljstvo lastnikov pri izračunavanju porabniških deležev. Nekateri lastniki so z varčevanjem namreč pretiravali in se ogrevali na račun sosedov, s čimer so povzročali škodo na skupnih delih stavbe in živeli v neustreznih bivalnih pogojih. Pretirano zniževanje temperature v stanovanjih namreč povzroča vlago in plesni ter uničuje konstrukcijo stavb. (ktm)