Naj najprej na kratko opišem naše želje. Zaradi pomanjkanja časa in ne ravno pretirane ljubezni do vrtnarjenja je naša največja želja čim manj dela z urejanjem vrta, morda le kakšno drevo za senco. Poglavitna težava vrta A je klančina zelenica, ki bi jo radi v čim večji meri zravnali, da bo prostor za igranje iger z žogo. Obe družini zelo radi gostita prijatelje, zato bi želeli v osrednji prostor umestiti veliko mizo s 6–8 stoli, hkrati pa je želja tudi po letni kuhinji z žarom in koritom.

Velik problem predstavlja vročina poleti (predvsem na objektu A, saj se zaradi južne lege sonce ves dan upira v kot in ni pretočnosti zraka). Nujno potrebna je streha oziroma pergola. Teraso želimo uporabljati tudi pozimi, zato bi morala biti fiksna, hkrati pa v notranjosti (dnevni prostor) ne želimo izgubiti preveč svetlobe. S sosedi se sicer izvrstno razumemo in se tudi družimo, vendar pa bi vseeno radi postavili neko pregrado med obema vrtovoma, da bi lahko vsaka družina v polni meri izkoristila svoj vrt brez »kukanja« k sosedom. Pred hišo je prostor za pet parkirišč, kjer si prav tako želimo streho. V priponki prilagam več slik. Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujem! Anja Meden

Odgovor:

Terasa, ki je na južni strani ob bivalnih prostorih z velikimi panoramskimi stenami, zahteva kompromise, predvsem ker želimo v prostorih ohraniti kar največ dnevne svetlobe čez leto, poleti pa želimo senčiti teraso. Najenostavnejša rešitev je zasaditev z listopadnimi drevesi, ki poleti senčijo teraso, pozimi, ko ni listja, pa sončni žarki grejejo notranjost.

Nadstrešek ob zahodni strani

S streho nad teraso dobimo veliko bolj uporaben zunanji prostor, zato predlagam, da se naredi nadstrešek ob zahodni steni objekta B, kjer ni oken. Svetlobo v notranjih prostorih in »suhi« prehod iz zunanjega v notranji prostor ohranimo s pasom steklene strehe nad okni. Ob zahodni strani nadstreška predlagam pomična lesena senčila, za ugodno mikroklimo in da ne bo pregrevanja, pa posadimo tudi drevo, saj je treba zahodno stran poleti najbolj osenčiti.

Na parcelni meji med objektoma A in B se uredi letno kuhinjo, prostor za kamin in vodo. Pri objektu B predlagam zrcalno ureditev kamina z vodo ob parcelni meji, ki se zaključi z leseno ograjo. V zunanjo ureditev dodamo les, ki da celotni ureditvi toplino in domačnost. Nadstrešek pri objektu B je malo manjši, vendar je popoldne senca od nadstreška in ograje po večjem delu terase.

Zvišan oporni zid

Klančino izravnate tako, da povišate oporni zid na južni strani, za kar potrebujete pisno soglasje južnega soseda, če je oporni zid višji od pol metra, pa potrebujete tudi gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je bistveno enostavnejši kot za hišo in ga oddate na predpisanem obrazcu.

Vsi posegi pa morajo biti skladni s prostorskim aktom ali drugimi predpisi občine, kar velja tudi za enostavne objekte, ki jih lahko zgradite brez gradbenega dovoljenja, med katere spadajo tudi nadstreški s površino do 20m2. Nadstrešek za tri avtomobile je ob zahodni strani objekta A, kjer ni oken, in je od bivalnega vrta ločen z ograjo. Robovi parcel ob parkirišču naj se tudi ozelenijo z drevesi.

Svetuje: Helena Majcen Kričaj, u. d. i. k. a.