Mestna občina Ljubljana ima zanimive načrte s tako imenovano Palačo Cukrarna, ki jo od nekdaj tovarniškega poslopja Cukrarne loči dvonivojski Fabianijev most. Občina v dolgoročni strategiji razvoja kulture razkriva, da bo v tej stavbi zaživel prostor druženja vseh generacij književnih in drugih ustvarjalcev. Tako bi ohranili spomin na literarno zgodovino stavbe in ga dopolnili s sorodnimi vsebinami za krepitev bralne kulture. Ravno v tej stavbi je namreč dobrosrčna gospodinja Polonca Kalanova oddajala sobico literatom slovenske moderne – Otonu Župančiču, Ivanu Cankarju, Josipu Murnu in Dragotinu Ketteju.

Ljubljana potrebuje osrednji mladinski center

Rdeča nit programa v Palači Cukrarna, katere prenovo so ocenili na 2,7 milijona evrov, bi bila sicer že po osnovni ideji preplet knjige in mladih, a da bosta ti dve vsebini v približno enakovrednem razmerju, je dokončno obveljalo šele po pobudi Mladinskega sveta Ljubljane, da v tem delu Cukrarne mesto uredi osrednji mladinski center.

V Mladinskem svetu Ljubljane so prepričani, da je treba v mrežo ljubljanskih mladinskih centrov dodati tudi en večji, osrednji in programsko kompleksnejši mladinski center, ki bi bil osrednja točka mladinskih aktivnosti v prestolnici. Območje Ambroževega trga se jim zdi idealno zanj, saj je obkroženo s srednjimi šolami, fakultetami, dijaškimi in študentskimi domovi, zato so se lani lotili razvijanja ideje o mladinskem centru prav v tej propadajoči stavbi.

Občina je imela na drugi strani zanjo bolj literarno zastavljen koncept, a ko so mladi na javni razpravi o osnutku strategije za mlade 2016–2025 predstavili svojo pobudo, so jo na uradu za mladino upoštevali in združili obe zamisli v Palači knjige in mladih. »Mladi od 15. do 20. leta so tisto kulturno občinstvo, ki ga je najtežje nagovoriti – s premišljeno povezavo kulturno-knjižnih vsebin in vsebin, ki nagovarjajo tudi mlade, pomeni programska zasnova Palače Cukrarna preobrat v oblikovanju mladega kulturnega občinstva v ljubljanski mestni občini in v spodbujanju ustvarjalnosti mladih in kakovostnega preživljanja prostega časa,« sta zapisala direktor urada za mladino Uroš Grilc in vodja oddelka za kulturo Mateja Demšič. Oba sta prepričana, da bo ta prostor pomembno prispeval k intelektualnemu razvoju glavnega mesta.

Od specializirane knjižnice za mlade do dvorane in kavarne

Kot so še dodali na pristojnem oddelku, je projekt Palače knjige in mladih v polnem teku, a proračuna za leti 2017 in 2018 razkrivata, da ima prednost sosednja Galerija Cukrarna, ki jo bodo uredili s pomočjo milijonov evropskih sredstev. Časovnica za Palačo knjige in mladih je na drugi strani bolj odmaknjena v prihodnost: dela bi začeli februarja 2019 in uporabno dovoljenje pridobili do 17. marca 2020.

Vsebine, povezane s knjigo in mladimi, pa so že konkretno opredelili. V prenovljeni palači bo svoje mesto dobila specializirana knjižnica za mladinsko literaturo, ki se bo kot prva knjižnica v državi sistematično ukvarjala s populacijo, pri kateri interes za branje najbolj upada. Napovedujejo še sodobno multimedijsko in konceptualno domišljeno prezentacijo zgodovine slovenske literature in knjige, delovne prostore za prevajalce in ustvarjalce, knjigarno in prodajno galerijo ilustracij.

Pod isto streho pa bodo še dnevni center za mlade, večnamenski prostori za delo z mladimi in prostori za društva in zavode, ki bodo zagotavljali javni program. V pritličju naj bi uredili tudi večji prireditveni prostor za največ 300 ljudi z glasbenim odrom, zraven pa še kavarno in slaščičarno. Ti naj bi imeli možnost ureditve letnega vrta, kjer bi lahko gostili tudi prireditve na prostem, a to za zdaj še ni dorečeno zaradi neznane usode nekdanje bencinske črpalke in avtopralnice.