Pred štirimi leti je zlata gazela Dewesoft, izhajajoč iz svoje podjetniške izkušnje, kako pomembna je podpora v prvih letih podjetništva, dala pobudo, da projekt gazela usmerimo tudi na mlade. Še isto leto smo k sodelovanju na dogodkih povabili gimnazijce, temu je sledila vključitev projekta First Lego League na dogodke Gazela. Vzporedno smo od podjetij slišali, da med mladimi ni zanimanja za tehniške poklice, da ne vedo, kakšne priložnosti ti poklici ponujajo. Ohrabreni z izkušnjo Dnevnikovega novinarskega projekta Obrazi prihodnosti, v katerem je letos sodelovalo prek 200 mladih ljudi, dijakov od prvih do četrtih letnikov, smo se v projektu Gazela odločili za drznejši korak: premik svečane razglasitve regijskih zmagovalcev za priznanje gazela v šolsko okolje. Zakaj? Z ambicijo, da mladim pokažemo žlahtnost gazel. In obratno. Da podjetja prepoznajo neizmeren potencial ustvarjalnosti mladih.

Te spremembe nismo delali »na pamet«: imeli smo podporo vrste organizacij, ki so sodelovale v razvoju ter izjemno odprtost za povezovanje tako šolskih centrov kot tudi obstoječih partnerjev projekta in treh ministrov: MGRT, MIZŠ in MJU. Z nasveti nam je pomagal tudi Center za poklicno izobraževanje.

Priznam, da sprememba ni enostavna, marsikdo med nami je dobil nov siv las. A izjemna pozitivna energija, ki preveva celotno organizacijo, je neverjetna. Občutek imam, kot bi vsi sodelujoči prevzemali delovanje gazele – usmerjeno v rast, dinamično in obenem trajnostno. Če smo pred leti sanjali o ideji Slovenija = gazela, se letos zdi, da te sanje živimo.

Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2011:

»Regijski izbori najboljših med hitro rastočimi podjetji, ki potekajo v šolskih centrih, so dobra osvežitev teh pomembnih prireditev v okviru projekta Gazela, ki spodbuja gospodarsko rast in podjetništvo. Vsaka aktivnost, ki zbližuje izobraževalni sistem oziroma šole in nas v gospodarstvu je dobra, saj bo po mojem mnenju treba še veliko storiti, da bo med učitelji in mladimi in njihovimi starši prevladalo spoznanje, da je za uspešno prihodnost vsakega posameznika pomembno zlasti to, da se v času šolanja čimbolj dobro pripravi in usposobi za poklic oziroma delo, ki ga potrebuje gospodarstvo in bo ob vstopu na trg dela čimbolj konkurenčen in bo lahko takoj dobil zaposlitev.

V KLS je vsako leto na praksi in na počitniškem delu med 50 in 60 dijakov poklicnih in srednjih šol ter študentov tehniških usmeritev (strojništva, mehatronike, in elektronike). Nekateri med njimi sodelujejo z nami več let zapored. Na ta način jim omogočimo, da dobro spoznajo delo v svojem bodočem poklicu že med šolanjem, na drugi strani pa mi spoznamo, kdo je primeren kandidat za delovna mesta, kjer imamo zaradi naše rasti vedno potrebe po novih sodelavcih. To je naša osnova za izbor bodočih sodelavcev. Vse, ki jih med prakso spoznamo kot koristne bodoče sodelavce, tudi zaposlimo. Potrebujemo kadre s poklicno šolo, kot so strugarji, rezkalci, orodjarji, elektro in strojni vzdrževalci za delo v podpornih procesih proizvodnje ter inženirje za upravljanje zahtevnih proizvodnih procesov, za tehnologijo, konstruiranje in 3D modeliranje, za razvoj procesov in proizvodov ter za vodenje projektov.

Še vedno zaznavamo pomanjkljivosti temeljnih znanj kot so na primer osnove strojništva, nepoznavanje pravilnega izražanja v slovenskem jeziku, pomanjkljivo znanje angleščine, inženirji morajo biti dobri matematiki, razumeti morajo pomen osebne odgovornosti… zato jih moramo ta znanja med delom dodatno usposabljati.

Vsako dobro podjetje, kot so gazele, je kot športna ekipa, ki tekmuje v »ligi« na svetovnem trgu in za obstoj in nabiranje zmag potrebuje dobre igralce. Mi potrebujemo natančne in odgovorne sodelavce, ki sprejemajo visoke cilje in ves čas iščejo in pridobivajo nova znanja ter so za svoj uspeh pripravljeni trdo delati. Če želi neko podjetje stabilno poslovati dolgoročno, mora nenehno napredovati in prehitevati konkurente na svetovnem trgu. Zato imamo zelo visoke zahteve do sodelavcev. Nekateri teh visokih zahtev niso sposobni ali pripravljeni sprejeti, zato se od njih poslovimo.

Projekt Gazela, je po mojem mnenju najboljši projekt v Sloveniji, ki spodbuja in daje pogum podjetjem in podjetnikom za doseganje visokih ciljev. Je izbor najboljših med hitrorastočimi. Zato moramo v prihodnjih letih še več narediti za to, da bodo v izboru sodelovala vsa najboljša hitrorastoča podjetja. Vedno nova. Projekt Gazela po mojem mnenju ni le tekmovanje najboljših, ampak je tudi izbor perspektivnih, etičnih in družbeno odgovornih med hitro rastočimi.

dr. Jure Knez, strokovni direktor DEWESofta:

Izbor Gazela že leta daje pozitivno spodbudo celotni Sloveniji, da je podjetništvo nujno potrebno in da je lahko zabavno. Tudi težnja, da se v izbor vključuje mlade, je dobra. Akademija gazel je odrasla ustanova, ki deluje dobro.

Vsako povezovanje med sektorji je zaželeno in nujno potrebno. In regijski izbori gazel so atraktivna prireditev, ki vsaj delu mladih daje navdih za učenje in nadaljnje delo. Del izobraževalne sfere zagotovo že razume dejanske potrebe gospodarstva, vendar pa je ta del zaenkrat še premajhen. Če želimo stanje bistveno izboljšati, potrebujemo sistemske rešitve.

V DEWESoftu sodelujemo z več laboratoriji na univerzah, predvsem pa s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na mariborski univerzi, ki nam veliko pomagajo pri razvoju, v lokalnem okolju pa sodelujemo praktično z vsemi šolami. Naša pričakovanja od sodelavcev so povezana s pričakovanji trga. Fluktuacije nimamo velike, podjetje pa se širi, kolikor hitro le zmoremo najti nove kadre. Seveda pa zato ne smemo dopuščati podpovprečnosti.