Okoli 218.000 Slovencev, med njimi je največ upokojencev, se mora do konca leta odločiti, kaj bodo storili z delnicami, ki so jim iz obdobja lastninskih certifikatov ostale na registrskih računih. Po zadnjih podatkih je na registrskih računih pri KDD še za okoli pol milijarde evrov delnic, med njimi je največ netržnih vrednostnih papirjev. Pri iskanju odgovorov na vaša vprašanja nam bodo pomagali strokovnjaki iz Klirinško-depotne družbe, kjer vsak dan opravijo okoli 1200 prenosov z registrskih računov.

Najpogostejša vprašanja

Začenjamo z odgovorom na vprašanje, koliko je vreden vaš vrednostni papir, informacije o katerem vam je KDD v posebnem obvestilu poslal konec septembra. V KDD nimajo izvorne evidence podatkov o vrednosti vrednostnih papirjev, zato morate podatke poiskati drugje. Če je posameznik imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, lahko podatke o ceni razberete s tečajnice Ljubljanske borze. Ta je vsak dan objavljena v Dnevniku in na spletni strani borze. Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščene v trgovanje na borzi, se morate obrniti na izdajatelja vrednostnega papirja.

Na vprašanje, kolikšni so stroški ukinitve registrskih računov, v KDD pojasnjujejo, da po zakonu o nematerializiranih papirjih ne zaračunavajo nadomestil, torej je storitev brezplačna. Marsikdo se tudi sprašuje, ali mora zaradi ukinitve registrskih računov svoje delnice prodati. Proces ukinitve registrskih računov ne prinaša obveznosti prodaje delnic, vendar pa bo v prihodnosti lastništvo delnic povezano z določenimi stroški.

Na voljo je več možnosti

Pri prenosu registrskih računov ima posameznik več možnosti. Ena izmed njih je, da delnice prenese na trgovalni račun pri borznoposredniški hiši ali banki, a je to seveda povezano s stroški odpiranja in vodenja trgovalnega računa. Druga možnost je, da se posameznik delnicam odpove in jih prenese na tako imenovani smetarski račun. Vendar to pomeni, da se jim bo posameznik nepreklicno odpovedal in ne bo dobil nikakršnega nadomestila. 

Če imetnik registrskega računa ne bo storil ničesar, bo registrski račun prešel na sodišče oziroma na tako imenovani sodni depozit. Tam bo čakal pet let, za obstoj sodnega depozita pa bo treba plačevati sodno takso. Te ne bo treba plačevati tistim posameznikom, ki na tem računu ne bodo imeli za več kot 100 evrov vrednosti delnic, če nobena od delnic ni uvrščena na borzo in od katerih od leta 2014 posameznik ni prejel nobenega izplačila.

In katera možnost vas nič ne stane? »Nadaljnje lastništvo vrednostnih papirjev bo neizogibno povezano s stroški, ki pa se bodo razlikovali med posameznimi člani KDD, torej bankami in borznoposredniškimi družbami. Brezplačne so le možnosti, ki tako ali drugače pomenijo okrnitev imetništva oziroma okrnitev izvrševanja pravic iz vrednostnih papirjev, kot je opustitev vrednostnih papirjev in položitev na račun sodišča,« odgovarjajo v KDD.

Kaj se bo zgodilo z vašimi vrednostnimi papirji, če ne boste storili ničesar in bo vaš registrski račun ukinjen? V KDD odgovarjajo: »Če v zakonskem roku, torej do 1. januarja prihodnje leto, vrednostnih papirjev na registrskem računu ne boste prenesli na račun pri izbrani borzni hiši oziroma banki ali jih boste opustili, bo KDD vrednostne papirje položil pri pristojnem sodišču. V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev v obdobju petih let ne boste prevzeli, bodo pripadli državi.«