»Dodana vrednost dolgoročnega sodelovanja v Zlati niti je možnost primerjave rezultatov ankete skozi čas, s čimer lahko podrobno spremljamo razvoj svoje organizacijske kulture, zaposlenih in podjetja nasploh,« pojasnjuje Anamari Šuštar, vodja administracije in kadrov v gazeli mimovrste. Podjetje se je namreč že odločilo za sodelovanje v desetem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 – tako daje zgled drugim hitro rastočim podjetjem, saj je skrb za zaposlene, zlasti v obdobju hitre rasti, izjemnega pomen.

Hkrati pa navdihuje tiste, ki se o preverjanju kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo šele odločajo. Podjetja odločitev za sodelovanje v izboru lahko potrdijo na spletni strani www.dnevnik.si/zlatanit, kjer najdejo elektronski prijavni obrazec. Moto letošnje Zlate niti je »Ne tekmovanje, pač pa navdihovanje.«

»V Zlato nit smo se na njenem začetku vključili zato, ker smo želeli preveriti organizacijsko kulturo v podjetju. Zanimalo nas je, kaj lahko še izboljšamo in spremenimo. Kasneje smo s pomočjo Zlate niti spremljali, kako zaposleni doživljajo spremembe v podjetju – od sprememb lastništva do selitve sedeža podjetja z Jesenic v Ljubljano.« V podjetju mimovrste spremljajo tudi aktivnosti drugih podjetij na področju vodenja in razvoja kadrov, želijo pa si še več sodelovanja in še več izmenjav dobrih praks. V Zlati niti 2015 je skupno sodelovalo 82 podjetij, od tega dobra četrtina hitro rastočih.

Za sodelovanje v Zlati niti 2016 so se že odločili tudi v podjetju OMV Slovenija, ki je bilo nedavno prepoznano za menedžerkam prijazno podjetje. »Z zaposlenimi si prizadevamo graditi močne dolgoročne odnose, zaupanje, čustveno pripadnost ter kakovostno delovno okolje, ker je to po našem mnenju osnova za uspešnost podjetja. Zato želimo izmeriti kakovost odnosa med našimi zaposlenimi in podjetjem, da bomo lahko pridobili jasno sliko, na katerih področjih delamo dobro in na katerih imamo možnosti za izboljšave,« je pojasnila Mateja Breznik, vodja kadrovske službe, ki vidi prednosti Zlate niti predvsem v pridobitvi zunanje strokovne ocene. Zaposlene je o sodelovanju po elektronski pošti že nagovorila direktorica podjetja Vanja Lombar.

V podjetju so na priznanje menedžerkam prijazno podjetje zelo ponosni. »Je potrditev, da smo ženske zelo dobre vodje. Uravnoteženost vodenja je po naših izkušnjah ključ za premikanje meja in doseganje zahtev trga. Drugačnost moških in žensk namreč predstavlja pravo podlago za razmišljanje zunaj ustaljenih okvirjev, kar organizaciji omogoča nadaljnji razvoj. Ravno to zavedanje je del naše kulture že na ravni Skupine OMV, kjer poteka program Gender Diversity (Raznolikost po spolu, op. a.), s katerim si prizadevamo uravnotežiti zastopanost obeh spolov na vseh organizacijskih ravneh,« je pojasnila Breznikova.

V OMV Slovenija je med vsemi zaposlenimi trenutno 60 odstotkov žensk, v ožji vodstveni strukturi pa imajo enakovredno zastopanost obeh spolov. »Naše izkušnje kažejo, da sta možnost udejstvovanja in opolnomočenje ključ, da ženske sprejemajo najodgovornejše odločitve in opravljajo tudi najzahtevnejša dela,« poudarja Mateja Breznik. jpš