Spremembe, ki jih prinaša digitalizacija, vplivajo na vse ravni našega življenja. Industrija 4.0 je tukaj in do leta 2020 se bo 35 odstotkov potrebnih in iskanih kompetenc na trgu dela povsem spremenilo. Nenehno posodabljanje znanja, vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih so nujnost. Velik družbeni izziv so neskladja na trgu dela, ki se kažejo na strani podjetij kot težava pri iskanju kadrov z ustrezno izobrazbo in praktičnimi izkušnjami. K tem zadregam prispevajo tudi mladi, študenti z neupravičenim podaljševanjem študija in preveč pasivnim odnosom do lastne kariere.

»Tudi zato želimo dijake in študente opozoriti, jih opolnomočiti in jim dati priložnost za pripravo na uspešno vključitev na trg dela. Tako kot za podjetja tudi zanje velja, da če želijo biti uspešni in preživeti na trgu dela, morajo biti agilni, prepoznati morajo priložnosti in nikoli ne smejo 'zaspati'. Samo vrhunsko znanje ni dovolj, potrebne so druge veščine, na primer sposobnost reševanja kompleksnih problemov, vodenja ljudi, sodelovanja z drugimi, čustvena inteligenca, sposobnost presoje in sprejemanja odločitev,« je v nedavnem pogovoru poudarila Maja Dizdarević, vodja Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in vodja Centra za osebni in profesionalni razvoj študentov.

Dragocene minute

Zato Karierni centri Univerze v Ljubljani skupaj z gazelami, najboljšimi hitro rastočimi podjetji, ki jih prepoznava Dnevnik, odpirajo iskalcem prve zaposlitve izjemno karierno priložnost. Na fakulteti za upravo bodo 21. novembra zdaj že petič potekali hitri zmenki med študenti, diplomanti in predstavniki izbranih gazel. Vsi sodelujoči študenti bodo vključeni v pripravljalne delavnice, na katerih bodo dopolnili svoje samopromocijske spretnosti. Karierni centri bodo prijave na dogodek sprejemali od ponedeljka, 7. novembra, do ponedeljka, 14. novembra.

Dogodek s hitrimi zmenki ni priložnost zgolj za študente, ampak tudi za podjetja. Na tak način lahko prepoznajo talente že v času študija, jih začnejo uvajati v delo v svojih podjetjih in si tako najučinkoviteje zagotavljajo dolgoročno uspešno rast podjetja. S tem gazele spodbujajo in neposredno pomagajo tudi mladim pri oblikovanju življenjske poti in soustvarjajo družbo, ki bo v nadaljevanju spodbujala nastajanje čim več mladih gazel.

Na hitrih zmenkih bodo tokrat sodelovala podjetja RLS merilna tehnika, zlata gazela 2015 in letošnja bronasta gazela, REM, letos prepoznan za srebrno gazelo, in NiceLabel – Euro Plus, letošnja zlata gazela. Mlade bodo skušali omrežiti tudi predstavniki Gorenjske banke in IDentiksa, ki pri svojem delu odpirata nekatere nove zgodbe.

Uvodne usmeritve, kako naj se podjetja predstavijo študentom in kako naj tako kadroviki kot mladi iskalci zaposlitve izkoristijo hitri zmenek, praviloma dolg sedem minut, bodo dali predstavniki zaposlitvene agencije Competo. Laura Smrekar iz Competa mlade opozarja, da je priložnost spoznati in neposredno pogovarjati se z gazelami ter se jim predstaviti v kar najboljši luči enkratna priložnost, ki je ne gre zamuditi in na katero se velja zelo dobro pripraviti.

Močna osebna blagovna znamka

»Gre za resnično izjemno priložnost. Največji izziv kandidatov, sploh iskalcev prve zaposlitve, je, da zelo težko dobijo priložnost, da se predstavijo podjetjem, kjer želijo delati. In hitri zmenki z najboljšimi podjetji v Sloveniji jim to omogočajo. Zato naj se mladi pred podjetniki izpostavijo kot močna osebna blagovna znamka: kdo sem, v kaj verjamem, kako delujem, kaj me motivira in kaj žene naprej, v čem vidim svojo dodano vrednost,« je nanizala Laura Smrekar. Ob tem pa odsvetuje nizanje kronoloških podatkov in klasičnega življenjepisa. »Bodite samosvoji, suvereni in samozavestni,« spodbuja predstavnica Competa iskalce prve zaposlitve.

Kako naj se podjetja, ki bodo imela pred hitrimi zmenki po pet minut časa, »prodajo« mladim kot najboljša startna priložnost za njihov karierni razvoj? »Všeč mi je besedna zveza 'kako se prodati', bodisi študentom bodisi kandidatom za zaposlitev. Prepričana sem namreč, da mora biti zaposlitveni pogovor dejansko koristen za oba, torej naj bi pridobila tako podjetje kot kandidat. Podjetja naj dajo v pogovoru z mladimi, ki po navadi nimajo dosti delovnih izkušenj, poudarek predvsem njihovim sposobnostim in veščinam pa tudi energiji in kemiji. Zato naj bodo njihova vprašanja usmerjena na ta področja, pa tudi v ugotavljanje posameznikovih ciljev, želja in ambicij.«

»Pet minut je sicer malo, po drugi strani pa ravno dovolj, da povemo bistvo,« je prepričana Laura Smrekar. Predstavniki podjetja naj mladim predstavijo kulturo podjetja, poslanstvo, vrednote in vizijo razvoja. Lahko se dotaknejo tudi dobljenih nagrad, priznanj in družbene odgovornosti. Poudarek naj bo na temah, ki bodo dejansko pritegnile želeno ciljno skupino mladih.

V svojih predstavitvah naj bodo navdihujoča, a hkrati iskrena in transparentna. Izbrani, ki bodo podjetje predstavili, pa z močnimi komunikacijskimi sposobnostmi, suverenim nastopom in dobrim občutkom za ljudi – empatijo. Neredko imata govorica telesa in energija, ki jo ima sogovornik, bistveno večjo težo in moč kot same besede,« poudarja Laura Smrekar.