Nižja finančna sredstva so posledica v zadnjih letih precej upadle koncesijske dajatve, preko katerih se šport v Sloveniji financira. Tako bo za prihodnje koledarsko leto razpisanih vsega 8.000.000 evrov sredstev, kar je po mnenju tako fundacije kot zaposlenih v slovenskem športu alarmantno.

Kot so v današnjem odprtem pismu v Fundaciji zapisali, je Slovenija na svetovnem zemljevidu brez dvoma najvidneje izpostavljena prav prek številnih izjemnih športnih dosežkov, ki pa jih bo brez večjega vlaganja finančnih sredstev, vse manj. Tudi zato so prepričani, da lahko vsi, ki delujejo v slovenskem športu odločevalcem pokažejo, kako pomemben je šport za prepoznavnost in temelj nacionalne podobe.

Pod odprto pismo so se sicer med drugimi podpisali Katja Koren Miklavec, predsednica Sveta Fundacije za šport, Iztok Čop, Andrej Jelenc, Franc Očko, Aleš Remih, Martin Steiner, Gorazd Štangelj, Živa Dvoršak, Brigita Langerholc, Urška Horvat, Matjaž Zupan, Janez Gorišek, Radoslav Nesterović, Dejan Kontrec, Alenka Dovžan, Ana Srebrnič in številni drugi ter večina slovenskih panožnih športnih zvez.

Podpisani v pismu sicer predlagajo, da bi davek na srečke, s katerim se je v državnem proračunu nabralo za 34 milijonov evrov več sredstev kot poprej, regulirali na način, da se del pridobljenih financ steče tudi na račun Fundacije za šport. Poleg tega podpirajo ukrep, ki predvideva, da se del sredstev, ki jih občine prejemajo od davka na igre na srečo, nameni športu in športnim organizacijam. Ob tem omenjajo še možnost davčne olajšave za športna društva (opravičena plačila davka za določena področja delovanja) ali obdavčitev storitev na področju športa z nižjo stopnjo in možnost davčne olajšave za podjetja, ki vlagajo v šport, oziroma namensko določeno področje športa (na primer razvoj mladih).