»Tudi gibalno ovirani mladostniki imajo sanje in želijo živeti kakovostno in izzivov polno življenje, četudi zaradi omejenosti pri gibanju tega pogosto sami ne zmorejo. Zato potrebujejo pomoč in družbo, predvsem pa si želijo biti sprejeti in ostati čim dlje v svojem domačem okolju,« je na uradnem odprtju prvega kamniškega dnevnega centra za gibalno ovirane mladostnike poudarila Andreja Potočnik, predsednica Društva staršev otrok s posebnimi potrebami. Na odprtju se jim je pridružilo več prihodnjih uporabnikov dnevnega centra, podpornikov in staršev otrok s posebnimi potrebami.

Dnevni center za gibalno ovirane mlajše odrasle so na pobudo staršev in ob finančni podpori občine Kamnik uredili v prostorih nekdanjega Alprema na Usnjarski cesti 9 v Kamniku. Občina je za program dnevnega centra, ki ga vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, v tem letu namenila 17.000 evrov. Vanj se lahko brezplačno vključijo mladostniki s prirojeno ali pridobljeno gibalno oviranostjo. Zanje vsak dan od od 6. do 16. ure skrbita dve zaposleni strokovni sodelavki. Na voljo so jim različne dejavnosti, ki razvijajo njihove sposobnosti in krepijo njihovo samopodobo ter samozavest. Na voljo pa jim je tudi strokovna obravnava, s katero jim bodo lajšali sprotne težave in stiske. Omogočena jim je tudi osebna asistenca, ki vključuje negovanje, hranjenje, pripravo obrokov in podobno.

Center uresničuje celostne potrebe družin, staršev, skrbnikov in drugih, ki skrbijo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, poudarjajo na občini, kjer so prepričani, da bo tovrstno povezovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti omogočilo tudi večjo prepoznavnost programa in dodatno destigmatizacijo invalidov in njihovih svojcev. »Ti mladostniki po končanem izobraževanju ostajajo doma ali pa so zaradi zaposlenosti staršev vključeni v za njih neprimerne ustanove,« je opozorila Potočnikova, ki se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila za pomoč predstavnikom občine, sponzorjem in članom društva staršev otrok s posebnimi potrebami, ki so pomagali center urediti tudi z lastnimi rokami in prostovoljnim delom.