Restavratorji že od začetka leta dokumentirajo kip Giuseppeja Tartinija v Piranu, kar je del priprav za restavratorske posege. Ko so kip tridimenzionalno skenirali, pa so naleteli na skrit napis na violini. Vodja projekta mag. Nina Žbona, ki je tudi vodja oddelka za kamen in štukaturo v restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je povedala, da so v resnici zelo hitro razbrali besede in ugotovili, da gre za posvetilo kiparja Antonia Dal Zotta pokojni soprogi Idi Lessiak Naya Dal Zotto. Posvetilo se v prevodu glasi: »Ida Lessiach Naya Dal Zotto dobra modra lepa k bogu vzeta 9-19-1893 tvoj Anton dal Zotto

Žbonova ugotavlja, da posvetilo ne bo potrebovalo posebnih restavratorskih posegov, ostalo bo na violini, kjer je bilo skrito celih 120 let. Bodo pa najdbo zapisali v končnem restavratorskem poročilu, ki ga bodo spisali konec leta, ko se bodo restavratorske raziskave tudi končale.

Iz arhivskih virov in literature je znano, kako je kiparjeva žena z mnenji sodelovala pri nastanku Tartinijevega kipa, očitno pa je prej umrla. Za to čustveno sporočilo je avtor izbral težko dostopno mesto na robu violine, ki je s prostim očesom praktično nevidno. Ko bodo raziskave končali, bodo predlagali tudi ustrezno obnovo kipa, kiparjevo posvetilo pa, kot rečeno, ne bo podvrženo restavratorski roki. im