Teodor Lorenčič, najožji sodelavec rektorja Igorja Tičarja, kljub dokazanem šikaniranju na delovnem mestu ostaja na vodstvenem položaju v rektoratu Univerze v Mariboru. Povsem drugačen pa je razplet za žrtvi Lorenčičevega mobinga in spolnega nadlegovanja. Rektor je namreč v petek potrdil sistemizacijo delovnih mest, s katero ukinja delovni mesti Petre Ujčič in Alena Vidonje.

Ujčičeva, ki je že 20 let zaposlena na univerzi, je rektorja decembra lani neuradno seznanila s početjem Lorenčiča. Tičar je uslužbenki rektorata obljubil ukrepanje, zaradi česar ni podala uradne prijave. Tičar je ukrepal, in sicer tako, da je Lorenčiču nezakonito podaljšal pooblastila glavnega tajnika.

Lorenčič je konec februarja podal predlog nove sistemizacije na rektoratu, s katero se ukinjata dva oddelka in tri delovna mesta. Na seznamu odvečnih sta se znašla Ujčičeva in Alen Vidonja, vodja oddelka za splošne, pravne in kadrovske zadeve. Ko je Ujčičeva spoznala, da se je skušajo po tej poti znebiti, je podala uradno prijavo, sledil ji je tudi Vidonja, zadeva pa je prišla v medije.

Za novo službo bi ga morala prositi na kolenih

»Odločitev je dozorela v trenutku, ko mi rektor ni dal nobene druge možnosti, kot da na tak način branim sebe in svoje sodelavce pred nadaljnjimi manipulacijami in trpinčenjem,« je Ujčičeva zapisala v časniku Večer. Ujčičeva je v pismu rektorju eksplicitno navedla, kako je Lorenčič komuniciral z njo. Med drugim naj bi ji dejal, »da ga moram na kolenih prositi, da mi bo zrihtal službo kje drugje, in če mu ga bom dobro potegnila, mi jo mogoče celo bo«.

Razplet zgodbe je znan. Neodvisni komisiji sta nesporno ugotovili, da je Lorenčič izvajal mobing, Ujčičevo naj bi tudi spolno nadlegoval. Lorenčiču je rektor izrekel zgolj pisno opozorilo, že prej pa ga je premestil na vodstveno delovno mesto pomočnika glavnega tajnika, na katerem je odgovoren za promocijo univerze in za stike z javnostjo. Vse očitke o mobingu in spolnem nadlegovanju Lorenčič ostro zanika.

Nova sistemizacija je bila v vsem tem času zadržana. Zdaj, dobrega pol leta po izbruhu afere, jo je rektor v petek podpisal, čeprav sta ji reprezentativna sindikata poprej ostro nasprotovala. Rektorjev sklep bo začel veljati čez osem dni. Vidonja in Ujčičeva nista bila dosegljiva za komentar.

Marija Javornik Krečič, predsednica Visokošolskega sindikata Slovenije, je opozorila rektorja, da je nova sistemizacija nesprejemljiva. »Ne moremo prezreti dejstva, da je spremembe pripravil Lorenčič, za katerega sta rektorjevi komisiji, v katerih je sodeloval tudi zdajšnji glavni tajnik, ugotavljali dejanske okoliščine konfliktnih situacij na delovnem mestu ter prišli do soglasnih sklepov,« je zapisala. Rektor njenih opozoril – kot že rečeno – ni upošteval.