»Ali nam zmanjkuje zaposlenih?« To je le eno od vprašanj, s katerimi je Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit, želela na srečanju ob začetku desetega Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev spodbuditi aktiven premislek o kadrovskem potencialu v Sloveniji. Le eno od vprašanj, ki so še bolj predramila ljudi, ki vsak dan skrbijo za vodenje in razvoj zaposlenih v podjetjih in ki orodja za to najdejo tudi v Zlati niti.

Zakaj je premislek o tem tako pomemben in zakaj je še bolj pomembno iskanje rešitev? »Na trg dela stopamo pozno. In se za evropsko povprečje upokojujemo zgodaj. Četrta industrijska revolucija je tukaj. Ali se tega sploh zavedamo? Le četrtina podjetij ima po najnovejši raziskavi AT Kearney, izvedeni v sodelovanju z Združenjem Manager, namreč v svoji strategiji tudi digitalno preobrazbo. Ali razumemo prevrat veščin? Znanje, ki ga imamo danes, bo jutri zastarelo! Dobra tretjina veščin se bo do leta 2020 povsem spremenila,« je med drugim nanizala Krajnovićeva. Zvezdana Lubej iz Profiles International pa je opozorila, da so vodje tisti, ki morajo spodbujati spremembe, ki morajo spodbujati svoje zaposlene in v sebi najti motivacijo za nenehen razvoj. K vsemu temu pa posredno spodbuja tudi Zlata nit, ki zato podjetjem pomaga tudi pri digitalni preobrazbi.

Vprašalnik, ki ga anonimno izpolnijo zaposleni, namreč pomaga organizacijam izmeriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, predvsem pa jim analiza odgovorov poda jasno sliko, na katerih področjih podjetje že dela dobro in na katerih ima še možnosti za izboljšave. V Zlati niti sodelujejo tudi podjetja, ki sicer opravljajo tudi lastne raziskave organizacijske klime, tako kot na primer Krka in Cosylab, oba že prepoznana za najboljša zaposlovalca. »Želeli smo dobiti še 'drugo mnenje'. Veseli smo, da nam je Zlata nit potrdila sliko, ki smo jo sicer dobili že z lastnimi anketami. Pri nas so zadovoljni sodelavci ključni kapital,« je poudaril Marko Sitar, odgovoren za kadre v Cosylabu.

O pomenu kontinuiranega spremljanja kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo sta spregovorila tudi Janez Novak, direktor podjetja RLS merilna tehnika, zlata gazela 2015, in Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre. »Pred šestimi leti smo v Zlato nit stopili, ker smo želeli biti bolj prepoznavni. Smo globalno podjetje in nas v lokalnem okolju ne poznajo dovolj, kar je pomenilo tudi težje pridobivanje dobrih kadrov. Tudi ko smo se selili, nam je anketa zelo koristila, da smo videli, kako vse te spremembe vplivajo na naše sodelavce,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik.

»Četudi gre podjetje skozi težke čase, se reorganizira in zaradi tega tudi odpušča, naj v Zlati niti vseeno sodeluje. Pri nas se je izkazalo, da so se ocene zaposlenih po preoblikovanju celo dvignile. Uvid v to, kako zaposleni doživljajo spremembe, je neprecenljiv,« pa je med drugim dejala Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja Plinovodov. Podjetja, ki želijo zmeriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, lahko elektronsko prijavo najdejo na www.dnevnik.si/zlatanit.