V začetku oktobra so se pri družbi Factset, ki spremlja pričakovano in dejansko poslovanje podjetij iz ZDA, spraševali, ali bomo v tretjem letošnjem četrtletju priča še šestemu zaporednemu četrtletju z negativno rastjo dobička na delnico. Na koncu četrtletja (30. septembra 2016) je namreč ocena padca dobička na delnico za indeks S&P 500 znašala 2,1 odstotka. Poznavajoč ravnanje podjetij in minule vzorce preseganja pričakovanj pri družbi Factset ocenjujejo, da bo končna rast dobička na delnico rahlo pozitivna. V zadnjih štirih letih se je namreč ocena rasti od koledarskega konca četrtletja do konca obdobja objav rezultatov zvišala za 2,9 odstotne točke. To izboljšanje bi bilo ravno dovolj, da bi se s tretjim četrtletjem končal daljši niz padajočih dobičkov na delnico.

In kako so se izkazala podjetja v četrtletju, ki je za nami? Do petka (21. oktobra) smo dočakali približno 20 odstotkov vseh objav podjetij iz indeksa S&P 500. Vzorec je še majhen, a vpogled v četrtletje vseeno ponuja. 81 odstotkov podjetij je preseglo pričakovanja pri dobičku, 65 odstotkov pa pri prodaji. Največji delež podjetij, ki so presegla pričakovanja, najdemo v sektorjih finance in informacijska tehnologija. Podjetja iz teh dveh sektorjev so za zdaj tudi najbolj presegala pričakovanja (v povprečju za 9 odstotkov). Glede na štiri podjetja, ki so objavila rezultate poslovanja v sektorju surovin in materialov, lahko rečemo, da je preseganje pričakovanj tam najšibkejše. Hkrati pa je tudi res, da so taista podjetja objavila najvišjo rast dobička na delnico v primerjavi z enakim četrtletjem lani (kar 30-odstotno).

Vrnimo se k bistvu: 81 odstotkov podjetij s poslovanjem nad pričakovanji je spodbuden podatek (Factset ugotavlja, da je v zadnjih štirih letih v povprečju približno dvema tretjinama podjetij uspelo preseči pričakovanja), poleg tega znaša jakost preseganja pričakovanj šest odstotkov. V kolikor bosta navedeni metriki ostali na podobnih ravneh tudi po koncu objav, bomo priča prvi rasti dobičkov na delnico po prvem lanskem četrtletju. Visoka vrednotenja ameriških delnic, ki že dalj časa pestijo vlagatelje, bodo s tem dobila delno opravičilo v obliki izboljšanega fundamenta.