Promocija zdravja na delovnem mestu je zadnjih pet let uzakonjena, dodatne smernice pa imajo delodajalci na mizah od lanske pomladi.

Predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan meni, da podjetij, ki vzorno izvajajo promocijo zdravja na delovnih mestih, pri nas ni malo. A dodaja, da je od posameznika odvisno, koliko ponujenih možnosti bo izkoristil. Omenil je programe promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga nekatera podjetja uresničujejo s finančno podporo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), vključujejo pa aktivnosti v službenem času in po njem. Interes za te aktivnosti po besedah Fabijana ni tolikšen, kot bi za varovanje lastnega zdravja pričakovali. »Zato bo treba pri ozaveščanju delavcev, da je vsak posameznik najprej sam odgovoren za lastno zdravje, storiti mnogo več,« je poudaril.

Pomembni so preprosti ukrepi

Da se področje razvija, priča vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev o pomembnosti zdravja zaposlenih, v okviru katere so minuli teden podelili priznanja za najbolj inovativno promocijo zdravja na delovnem mestu. Nosilec kampanje je Združenje delodajalcev Slovenije, finančno pa jo je podprl ZZZS. Strokovna komisija je med prijavami podjetij različnih velikosti izbrala najboljše, ključna zanje pa je bila preprostost ukrepov, saj ta zagotavlja, da bodo ti v podjetju res zaživeli.

Razgibavanje na gradbišču

Nagrajenec v kategoriji velikih, podjetje Pomgrad, je uvedel kratka razgibavanja za delavce pred začetkom dela. Po elektronski pošti in oglasnih deskah zaposlene poučujejo o pravilnem dvigovanju in prenašanju bremen, izvajajo delavnice o pomenu telesne aktivnosti, vsako leto organizirajo športne igre, ki jih sestavljajo nordijska hoja, tek, kolesarjenje in tenis. Prav tako vsako leto organizirajo in krijejo stroške cepljenja proti gripi in klopnemu meningitisu. V sanitarijah ponujajo razkužila, v vratarnicah podjetja imajo dva defibrilatorja. Večkrat na leto organizirajo izobraževanja s poudarkom na medsebojnem sodelovanju, premagovanju stresa in zaposlene spodbujajo, da sami predlagajo aktivnosti, ki bi lahko pripomogle k bolj zdravemu delovnemu okolju.

Poglabljanje timskega sodelovanja

V podjetju Invel Velenje, ki je zmagal v kategoriji mikropodjetij, se, kot pravijo, že 20 let trudijo vzdrževati ustrezno ozračje za krepitev zdravja na delovnem mestu. Omogočajo gibljiv delovni čas, da imajo delavci možnost priti na delo med 7. in 8. uro zjutraj, delavnik pa lahko končajo med 15. in 16. uro. Sobote in nedelje imajo zaposleni proste za regeneracijo. Vsako leto med delovnim časom in na stroške podjetja organizirajo izlet ali ekskurzijo. Celodnevni teambuilding so sodelavke podjetja nazadnje organizirale v Bohinju in okolici z aktivnostmi, kot so kolesarjenje, skupinsko veslanje s čolnom, odbojka in podobno. Spodbujajo zdrave prehranjevalne navade, kar pospešujejo z najvišjim davčno priznanim nadomestilom za malico. Ustvarjajo okolje, ki podpira dobro počutje, tudi z rednimi odmori in prostim časom za opravljene nadure, prav tako pa zagotavljajo vseživljenjsko učenje in izobraževanje po lastni izbiri na stroške podjetja.

Fitnes v podjetju

V podjetju Plastika Skaza imajo zaposleni redna izobraževanja o varnem delu, pozornost pa posvečajo ergonomski prilagojenosti posameznega delovnega mesta, ki si ga zaposleni lahko sam sooblikuje. Vsak zaposleni svoje delovno mesto najbolje pozna. Vse izdelke, polizdelke in računalnike si lahko zato namesti na dostopno mesto, s čimer prepreči nastanek morebitnih poškodb. Pri podjetju organizirajo tudi teambuildinge in skrbijo za zdravo prehrano. Za svoje zaposlene so kar v hiši postavili naprave za fitnes. V okviru Športnega in kulturnega društva Skaza vsak mesec izvedejo vsaj en dogodek. Zaposleni se tako lahko udeležijo dogodka Urbani gladiator, maratonov ter predavanj o zdravi prehrani in vzgoji otrok.

Ergonomsko prilagojeno okolje

Promocija zdravja na delovnem mestu bo v prihodnje še pomembnejša, saj se populacija stara in delovna doba podaljšuje, povedo v Gorenju, ki je na natečaju prejelo priznanje za ukrepe z najbolj celostnim pristopom k promociji zdravja. Vanj sodi obsežna kampanja Leto varnega in zdravega dela v Skupini Gorenje, pod okriljem katere so vsak mesec izvajali aktivnosti s področja gibanja, varne vožnje, preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, ergonomije in zdrave prehrane. S timom za bolniško so pospešili uvedbo aktivnih, desetminutnih odmorov, ki so namenjeni telovadbi na delovnem mestu. Za ergonomsko prilagojenost skrbijo od leta 2008, pred nedavnim pa so uvedli še ergonomsko oblikovan pisarniški stol ter dvižno mizo za tiste zaposlene, ki imajo težave s hrbtenico ali jim je sedeče delo oteženo zaradi njihove višine. Pomembno pozornost namenjajo zdravi prehrani. Jedilnike prilagajajo delovnim obremenitvam po hranilni vrednosti in ponujajo varovalni jedilnik za zaposlene z zdravstvenimi težavami. Lani decembra so zaposlenim podarili mešalnik za pripravo napitkov iz sadja in zelenjave.

Ambasador za zdravje med zaposlenimi

V podjetju Saubermacher & Komunala Murska Sobota, ki je v kampanji zmagal v kategoriji malih podjetij, od leta 2010 izvajajo projekt Za življenja vredno telo, v okviru katerega za zaposlene razpišejo različne cilje na področju kolesarjenja, teka ali hoje. Sodelujoči si nato sami izberejo enega od razpisanih ciljev. Vsako leto organizirajo kolesarski maraton, športni dan in sezonsko organizirajo druženja ob kegljanju, namiznem tenisu, nogometu Zaposlenega imajo ambasadorja za zdravje in ambasadorja za medosebne odnose. V Šoli zdravega načina življenja so organizirali tematska predavanja, pripravljali zdrave jedi, opravljali meritve dejavnikov tveganja sodobnih bolezni in organizirali delavnice o stresu. V nekatere od dejavnosti so vključili tudi družinske člane zaposlenih.