Glavni razlogi za dobro gibanje hitrorastočih trgov so sledeči:

1. Stabilizacija cen surovin in energentov, kar se na narodnogospodarski ravni odraža v rasti mednarodne trgovine, od katere so odvisna številna manj razvita gospodarstva. Cena nafte je od najnižje vrednosti v februarju pridobila približno 85 odstotkov vrednosti. V pol leta je cena premoga v avstralskem pristanišču Newcastle porasla za dobrih 70 odstotkov.

2. Umiritev odlivov kapitala iz Kitajske – družba CLSA mesečno izračunava odliv kapitala iz Kitajske in za razliko od decembra lani in januarja letos, ko je odliv mesečno znašal več kot 100 milijard dolarjev, je v nadaljevanju leta skupaj bil odliv 66 milijard dolarjev. Posledično so bili tržni udeleženci manj osredotočeni na slabitev kitajske valute renminbi proti ameriškemu dolarju.

3. Kitajske oblasti so med letom sprejele številne ukrepe za stabilizacijo nepremičninskega trga, kar je izboljšalo razmere v tako imenovanem starem gospodarstvu Kitajske, ki se sicer sooča s presežnimi kapacitetami in visokim dolgom.

4. Politični razlogi, predvsem zamenjava predsednice v Braziliji z novim, vlagateljem bolj všečnim predsednikom.

Ključno vprašanje seveda je, kaj lahko na teh trgih pričakujemo tudi v prihodnje. Kovanec, na katerem je na eni strani možnost, da ameriška centralna banka decembra zviša obrestne mere, na drugi strani pa, da jih pusti nespremenjene, se še vedno vrti v zraku, borze pa pobirajo stave. Krepitev dolarja v zadnjem času kaže, da je nekoliko več tistih, ki pričakujejo dvig obrestne mere. Odločitev je pomembna za hitrorastoče trge, vendar ocenjujemo, da ne bo odločilno vplivala na nadaljevanje rasti tečajev. Ocenjujemo, da je zelo pozitivno, da so analitiki nehali napovedovati trend zniževanja dobičkov azijskih podjetij. Analitiki (Factset) ocenjujejo, da bodo azijska podjetja (brez Japonske) v letu 2017 imela 7,8-odstotno rast prihodkov in 12,7-odstotno rast dobička. Glede na še naprej precej ugodno vrednotenje teh trgov, so taka pričakovanja pomemben argument za nadaljnji optimizem.