Na borzi kotira tudi finančni holding Sivent z oznako SING, in sicer pri 0,30 evra, kar znaša 7,56 odstotka od knjigovodske vrednosti delnice 3,97 evra. Največji lastnik Eerste Niedering fonds B. V. iz Nizozemske obvladuje 77,04 odstotka družbe. Največja naložba družbe je Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d. Naslednji holding na Ljubljanski borzi je M1 z oznako MR1R. Borzni tečaj znaša 0,40 evra, kar pomeni vsega 8,7 odstotka od knjigovodske vrednostni delnice 4,60 evra. Največji lastnik Copartner, d. o. o., obvladuje 84,33 odstotka družbe. Največja naložba družbe je DZS, d. d.

Sledi holding KS Naložbe z oznako KSFR, ki kotira pri 0,50 evra, kar znaša 8,83 odstotka od knjigovodske vrednosti delnice 5,66 evra. Največji lastnik je Kalantia Limited s Cipra, ki obvladuje 49,95 odstotka družbe in svoj delež še povečuje. KS Naložbe imajo oblikovan sklad lastnih delnic, ki tudi povečuje svoj delež v lastništvu. Največja naložba holdinga je družba G. I. Dakota Investments LTD., ki pa je manjšinski lastnik v Elektru Gorenjska in Elektru Ljubljana.

Analizo holdingov naj zaključimo z delnicami KD Group in KD. KD Group z oznako KDHR kotira pri 7,80 evra, kar znaša 20,01 odstotka od knjigovodske vrednosti delnice 38,98 evra. Največji lastnik KDHR je KD, d. d., ki obvladuje 78,49 odstotka družbe. Največji naložbi KD Group sta Adriatic Slovenica, d. d., in KD Kapital, d. o. o. Največji lastnik KD Group je tudi sam holdinška družba KD, d. d., z oznako SKDR. Na borzi kotira pri 63 evrih, kar znaša 29,86 odstotka od knjigovodske vrednosti delnice 211 evrov. Največji lastniki družbe so Mig Am Plus Limited s Cipra (19,59 odstotka), Caranthania Investments iz Luksemburga (13,74 odstotka) in Soroli Invest Limited s Cipra (13,74 odstotka).

Če povzamemo: finančni holdingi kotirajo med 7,50 in 30 odstotki knjigovodske vrednosti, medtem ko noben lastnik še ni dosegel praga iztisnitve manjšinskih delničarjev, ki je postavljen pri 90 odstotkih lastništva. So pa največji lastniki v posameznih družbah že presegli 75 odstotkov, kar jim omogoča statutarno preoblikovanje holdingov.