Ne drži, da je Gregor Benčina naredil 200.000 evrov primanjkljaja. Gregor Benčina je bil na mesto predsednika Atletske zveze Slovenije izvoljen januarja 2013, z mesta predsednika je zaradi drugačnega pogleda na razvoj slovenske atletike odstopil 13. oktobra 2015. Atletska zveza Slovenije je pred prihodom Gregorja Benčine, torej v letu 2012, v času predsedovanja Petra Kukovice, poslovala negativno in za poslovno leto 2012 izkazala 54.831 evrov izgube, ob tem pa so se konec leta 2012 iztekle tudi vse sponzorske pogodbe. V času, ko je Atletsko zvezo Slovenije vodil Gregor Benčina, je zveza ves čas izkazovala pozitivno poslovanje. Tako je bilo leta 2013 ustvarjenega 91.905 evrov presežka, leta 2014 je bilo 5.070 evrov presežka, leta 2015 pa 2.270 evrov presežka. V letih 2013–2015, torej v obdobju predsedovanja Gregorja Benčine, je bilo ustvarjenega več kot 100.000 evrov presežka. Ti podatki so javno preverljivi na spletnih straneh AJPES.

V času predsedovanja Gregorja Benčine se je Atletska zveza Slovenije dogovorila in podpisala za več kot milijon evrov sponzorskih pogodb, iz naslova katerih se je v leto 2016 preneslo več kot 200.000 evrov sponzorskih sredstev. Atletska zveza Slovenije je imela zadnje leto predsedovanja Gregorja Benčine enega najvišjih proračunov v zgodovini.

Gregor Benčina