Gazele, vsakoletna smetana najhitreje rastočih podjetij, bodo nocoj z izborom najboljše med njimi dobile svojega vodjo. Za to mesto se potegujejo lanskoletna finalista Euro Plus in ORO MET, lanskoletni zmagovalec RLS, zlata gazela leta 2014 Plastika Skaza ter podjetji Orodjarstvo Gorjak iz Rač in REM iz Trebnjega.

Za uvrstitev v končni izbor se od podjetij pričakuje veliko več kot le rast prihodkov zadnjih pet let. Biti morajo konkurenčna, inovativna, ambiciozna pri prodoru na tuje trge, dosegati višjo donosnost in dodano vrednost, širiti število zaposlenih, če so zadolžena, pa se pričakuje, da je denar namenjen investicijam in poslu. Dobri temelji skrbijo za to, da podjetja, ki so uvrščena v finalne izbore, najprej na regionalni, nato še na nacionalni ravni, čez leta ne izginejo. Upoštevajoč celotno obdobje izbora, vseh 15 let, jih je poslovanje končala peščica, med glavnimi vsakoletnimi finalisti še manj.

Majhna verjetnost, da bi propadla

Kako velika ali bolje rečno majhna je verjetnost, da bi podjetja, ki se uvrstijo v najožji izbor najboljših, čez nekaj let izginila, ugotavljajo ocenjevalci že med postopkom izbora. Eno od meril je namreč tudi tako imenovani indeks verjetnosti preživetja, ki napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti, uvrstitve na seznam davčnih neplačnikov ali blokad računa v naslednjem letu dni. Temelji na dvajsetih podatkih, zajetih iz štirih področij, in sicer finančnih podatkov, demografskih podatkov, plačilnih navad podjetja in javnih podatkov. Indeks se giblje od nič do sto in višji kot je, manjša je verjetnost neljubih dogodkov. Za primerjavo: nacionalno povprečje znaša okoli 50, pri gazelah pa se v vseh regijah giblje nad 75.

A ko gre za podjetja z lestvice najhitreje rastočih, je njihova povprečna verjetnost preživetja znatno večja. Povprečje petsto najhitreje rastočih podjetij v državi dosega indeks 80, osemnajstih najboljših podjetij v šestih regijah okoli 86, povprečje šestih finalistov pa še dobro odstotno točko več. A izjeme so, tako je letos v postopku preventivnega prestrukturiranja končala družba Engrotuš, ki se je na mesto zlate gazele zavihtela kar dvakrat, a že leta 2001 oziroma 2005.

Najbolje kaže dolenjsko-posavskim

Najvišji povprečni količnik preživetja imajo podjetja iz dolenjsko-posavske regije, iz katere pa se je letos med 500 najhitreje rastočih podjetij uvrstilo najmanj podjetij, manj kot 40. Povprečni količnik preživetja nad 80 imajo še podjetja iz osrednjeslovenske regije, iz katere jih je med najhitreje rastočimi 500 največ, več kot 170, ter iz podravsko-pomurske in gorenjske regije. Povprečje preživetja pod 80 imajo podjetja iz primorsko-notranjske in savinjsko-zasavske regije. A slednja so v zadnjih petnajstih letih odnesla kar tretjino zlatih kipcev.

Banke imajo za gazele odprta vrata. »Z zanimanjem spremljamo lestvico gazel, saj so na njej uvrščeni mnogi naši komitenti, ki obseg svojega poslovanje širijo tudi z našo pomočjo, na kar smo zelo ponosni,« pravijo v Abanki, kjer pojasnjujejo, da zavzemajo večino uvrščenih na lestvici najhitreje rastočih podjetij mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo enega njihovih glavnih strateških segmentov. »Na lestvici najdemo tudi podjetja, ki še niso naši komitenti in bi želeli, da to postanejo. S temi poiščemo stik, da bi jim predstavili nabor naših produktov in storitev, ter si prizadevamo za vzpostavitev sodelovanja,« dodajajo v Abanki. V Unicredit banki pojasnjujejo, da obravnavajo vsako stranko individualno, potencialno sodelovanje pa je odvisno od poslovanja podjetja, ki vključuje več dejavnikov.

Nepogrešljivi pri ustvarjanju delovnih mest

Če je celotno gospodarstvo v zadnjih petih letih izgubilo skoraj 6700 delovnih mest, jih je 500 najhitreje rastočih podjetij v enakem obdobju skoraj 10.500 ustvarilo. Največ, več kot 8000 delovnih mest, je izgubila osrednjeslovenska regija, a hkrati so največjo rast delovnih mest – število teh se je povečalo za več kot 260 odstotkov – zabeležila prav najhitreje rastoča podjetja iz te regije in tako ustvarila več kot 3500 novih delovnih mest.

Želeni indeks stopnje rasti števila zaposlenih, ki je primerljiv med različno velikimi podjetji in znaša 20, presega letos vseh šest finalistov za gazelo, katere želena značilnost je tudi intenzivno zaposlovanje.

Večina gazel cveti, le redke klonijo

GVIN in Dnevnik

PODATKI

NAJHITREJE RASTOČA PODJETJA

CELOTNO GOSPODARSTVO

Rast delovnih

mest (v %)

Rast prodaje

(v %)

Nova delovna

mesta

Rast dodane

vrednosti (v %)

Verjetnost

preživetja*

Regije

82,6

Osrednjeslovenska

3526

264,0

323,0

205,0

–6491

–5,0

6,0

−5,0

Dolenjsko-posavska

1723

80,0

194,0

143,0

86,3

935

3,0

26,0

12,0

2199

163,0

259,0

234,0

Podravsko-pomurska

82,9

646

1,0

14,0

14,0

Gorenjska

2017

80,0

141,0

130,0

81,5

291

1,0

12,0

24,0

1274

71,0

204,0

146,0

Primorsko-notranjska

76,8

–1062

–2,0

6,0

10,0

1329

109,0

211,0

175,0

Savinjsko-zasavska

75,6

–988

–2,0

7,0

10,0

* Indeks verjetnosti preživetja od 1 do 100.