Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je lani prejela pritožbe svojih članov, da jim je banka Sparkasse zaračunavala previsoko kreditno obrestno mero. V Sparkasse so strankam pojasnili, da negativnega euriborja ne upoštevajo zaradi možnosti, da bi pri dodatnih znižanjih potrošniku za posojilo banka sama morala začeti plačevati obresti, kar pa je v nasprotju z namenom pogodbe. V ZPS tega pojasnila niso sprejeli, saj ob upoštevanju današnjih vrednosti euriborja skupne kreditne obrestne mere sploh niso negativne. Poleg tega banka za takšno odločitev po njihovem mnenju nima podlage v že veljavnih pogodbah. Zato so članom ZPS pomagali v pritožbenem postopku pred poravnalnim svetom, ki v primerih izvensodnega reševanja sporov deluje pri Združenju bank Slovenije. Poravnalni svet je izdal mnenje in pritrdil argumentom ZPS, da banka ne more enostransko spreminjati pogodb v škodo potrošnikov.

Sparkasse ne upošteva bančnega mediatorja

Vendar so se v Sparkasse odločili, da mnenja poravnalnega sveta ne bodo spoštovali. Še več: tistim potrošnikom, ki so se pritožili zaradi neupoštevanja negativnega euriborja, so ponudili spremenjene kreditne pogodbe. To je po mnenju ZPS nesprejemljivo. V teh pogodbah namreč banka potrošnikom med drugim predlaga, naj sprejmejo dodatno določilo, s katerim se banka izogne upoštevanju negativnega euriborja (upošteva se vrednost nič odstotkov), medtem ko potrošniki v primeru dviga euriborja v prihodnosti ostajajo nezaščiteni, saj ni dogovorjene nobene omejitve.

Arhar: Treba je spoštovati že sklenjene pogodbe

V ZPS so prepričani, da banka Sparkasse, ki ima na slovenskem bančnem trgu okoli triodstotni tržni delež, na tak način dodatno prispeva k zmanjševanju zaupanja v bančni sistem. Če odgovora banke ne bodo prejeli, bodo spor reševali po sodni poti. »Že sklenjene pogodbe med banko in stranko je treba seveda spoštovati, saj gre pri tem za zaupanje tako do banke kot do celotnega bančnega sistema,« poudarja France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije. Hkrati dodaja, da je namen reševanja sporov pred poravnalnim svetom prav izvensodno reševanje. Samo lani so na združenju bank prejeli 51 pritožb in vse so bile pred poravnalnim svetom uspešno rešene. Arhar upa, da bo tudi v tem primeru banka upoštevala mnenje poravnalnega sveta in spoštovala že sklenjene kreditne pogodbe. Kot pravi, je že dobil zagotovilo vodstva banke Sparkasse, da bodo zadevo dodatno preučili. »Res pa je, da če nekdo ne spoštuje mnenja poravnalnega sveta, lahko spor reši pred sodiščem,« še meni Arhar.