»Sladkorna bolezen je žal epidemija sodobnega časa, zato je tudi potreba po izobraževanju, tako posameznikov kot skupin, zelo velika. Prepričan sem, da bomo v novih prostorih lažje sledili izzivu, ki ga prinaša vse več bolnikov s sladkorno boleznijo,« je ob simboličnem odprtju novih prostorov v celjski bolnišnici poudaril strokovni direktor bolnišnice Franci Vindišar.

Dodal je, da bodo v prvi vrsti s tem največ pridobili prav pacienti, saj so bile do zdaj ambulante za diabetike in endokrinologijo na povsem drugem koncu bolnišnice, odslej pa bodo bliže laboratoriju. Predvsem pa so z ureditvijo novih prostorov zelo olajšali dostop bolnikom, ki so na invalidskih vozičkih.

»V naši bolnišnici na leto obravnavamo kar 11.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, ki potrebujejo tako ambulantno obravnavo kot vso drugo diagnostiko,« je še dejal Vindišar. Dodal je, da je ta novi center prva postavka v predlogu prostorskih preoblikovanj celjske bolnišnice, v kateri je trenutna razporejenost nekaterih oddelkov sila neprimerna. »Poslej pa bomo tudi lažje razmišljali, kako naprej,« je še dejal Vindišar.

Upajo na kadrovsko okrepitev

Center za diabetes in endokrinologijo, ki je del oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo, vodi zdravnica Maja Navodnik Preložnik, specialistka interne medicine.

»Doslej smo bili podhranjeni, upam, da bomo zdaj lahko dejavnost še razširili in povečali predvsem program dela. Vsebinsko je bil naš program kljub prostorski stiski že doslej dokaj bogat. Zlasti pa bomo lahko razširili aktivnosti, če bomo pridobili tudi nove kadre. S tem bomo uspešnejši pri zdravljenju najzahtevnejših sladkornih bolnikov tipa ena, saj prav število teh strmo narašča. Predvsem pa obravnava teh terja veliko časa in je zahtevnejša,« je povedala Navodnik-Preložnikova. Dodala je, da bodo lahko z večjim obsegom dela občutno skrajšali čakalne dobe, kar pa je odvisno tudi od zdravstvene zavarovalnice.

»Z ureditvijo tega centra končujemo več kot desetletno sago o gradnji diabetološkega centra v naši bolnišnici, obenem pa je bilo to tudi zadnje dejanje modernizacije bolnišnice, ki se je začela že ob gradnji celotnega novega dela bolnišnice. Celotna naložba je vredna 450.000 evrov, od tega znaša vrednost gradbenih in obrtniških del 420.000 evrov, 30.000 evrov pa oprema, vse to pa smo v celoti financirali sami,« pa je povedal direktor bolnišnice Marjan Ferjanc.

»Hvaležen sem vodstvu bolnišnice, da je prepoznalo pomen pridobitve takšnega centra, saj se dejansko pri nas zvrsti 11.000 bolnikov na leto,« je spomnil tudi predstojnik oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo Dean Sinožić. Sladkorna bolezen namreč predstavlja eno najpomembnejših epidemioloških bolezni sodobnega časa, obolevnost pa vsako leto strmo narašča.

Po nekaterih ocenah naj bi bilo v Sloveniji že okoli 200.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, ki je sistemska bolezen in v največji meri prizadene kardiovaskularni sistem, vse kronične zaplete pa povzroča okvara mikro- in makrocirkulacije. Na novo naj bi bilo registriranih že blizu 900 bolnikov na leto, od tega 150 bolnic z gestacijskim oziroma nosečniškim diabetesom.

»Naštejemo tudi že okoli 600 bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1, od katerih jih je vedno več zdravljenih z najsodobnejšo metodo – inzulinsko črpalko. V našem centru je takšnih trenutno že okoli 200, kar nas uvršča med vodilne ne samo v slovenskem, ampak tudi v širšem evropskem in svetovnem merilu,« pravijo v celjski bolnišnici. Ravno zaradi tega sta zelo pomembni zelo zgodnje prepoznavanje bolezni in tudi samo zdravljenje, še posebej pa preprečevanje morebitnih poznejših zapletov.