Tito je obdolžil Šubašiča zarote proti bodočim volitvam

London. – Maršal Tito je obdolžil odstoplega zunanjega ministra dr. Ivana Šubašiča, da je skušal dobiti posredovanje zunanjih držav, predno se bi vršile volitve v Jugoslaviji, ki so določene za 11. novembra.

Dr. Šubašič je odstopil kot zunanji minister v Titovi vladi zadnji teden, z izjavo, da je prisiljen to storiti, ker da Tito ni izvršil dogovora, ki sta ga podpisala, predno je bil Tito postavljen kot ministrski predsednik v novi vladi.

Tito pa to zanika, kot trdi radio iz Belgrada, rekoč, da je izvršil vse, kar so določili veliki trije na Krimu. (…)

(Vodja srbskih radikalcev, Lazar Markovič, je hotel s svojo stranko postaviti kandidate, pa so ga takoj zaprli. Tu se jasno kaže, kakšno priliko ima ta ali ona stranka postaviti kandidate proti Titovi vladni stranki).

Ameriška domovina (Cleveland), 15. oktobra 1945

Mednarodna reakcija na delu proti ljudskemu režimu v Jugoslaviji

Iz Londona je prišlo v teku zadnjih dni več poročil, iz katerih se jasno vidi prizadevanje mednarodne reakcije za vmešavanje v notranje razmere v Jugoslaviji. Ta očitno tendenčna poročila se nanašajo na poročano resignacijo zunanjega ministra dr. Ivana Šubašića in par drugih politikov iz nekdanje zamejne kraljevske vlade, ki so nekaj mesecev sodelovali z vlado maršala Tita, sedaj pa so začeli intrigirati v prilog svojim starim gospodarjem.

Značilno je, da vsa ta poročila prihajajo iz Londona, ki je pokazal svojo pravo barvo, ko je pod grožnjo oborožene akcije pognal jugoslovansko vojsko iz Trsta in vrgel ves svoj vpliv na stran italijanskega imperializma. (…)

Neki informirani vir, ki stoji blizu kralja Petra, pravi, da je dr. Šubašić ogorčen, ker so pristaši maršala Tita tekom zadnjih osem mesecev obsodili na smrt jetnike brez procesa in zaplenili posestva brez plačitve odškodnine in ker parlament že tri mesece ni imel seje.

Omenjeno poročilo na koncu skuša ustvariti videz objektivnosti in dostavlja: »Predstavniki maršala Tita v Londonu zanikujejo, da je bila lastnina zaplenjena brez plačitve odškodnine in da se je izrekalo smrtne obsodbe brez obravnave. Resno tudi nočejo vzeti obtožb, da bodo volitve kontrolirane.« (…)

Enakopravnost (Cleveland), 15. oktobra 1945

Maršal Tito okrcal Šubašiča

London, 15. okt. – Radio Belgrad poroča, da je maršal Tito obdolžil dr. Ivana Šubašiča, ki je resigniral kot zunanji minister, »da je nameraval ustvariti situacijo, ki naj bi bila pretveza za zunanjo intervencijo v Jugoslaviji«.

Obdolžitev vsebuje pismo, katero je Tito objavil po sprejetju resignacije. V tem je rečeno, da ga je resignacija Šubašiča presenetila, »ker je bila naznanjena na predvečer volitev, v momentu, ko je reakcija na delu doma in v tujini in skuša storiti vse, da prepreči konsolidacijo Jugoslavije. Ustvarjen je bil vtis, da vaša resignacija, zlasti pa pojasnilo, katero ste dali, je v tistem duhu kot so akcije nazadnjaške gange doma in v tujini.«

Tito je naglasil, »da bodo Jugoslovani znali braniti svojo neodvisnost in svobodo in se tudi zavarovali proti zunanji intervenciji«.

Prosveta (Chicago), 16. oktobra 1945

»Volitve« v Jugoslaviji in Zed. države

London, 12. okt. – Ameriški poslanik v Belgradu Paterson je tukaj sprejel enega jugoslovanskih protivladnih voditeljev in mu povedal sledeče.

Poklical je k sebi Savico Kosanoviča, Titovega ministra za informacije, ki se je mudil v Londonu radi tržaškega vprašanja, in mu povedal, da ima nalog od ameriške vlade sporočiti mu, da »ameriška vlada z okoliščinami, v katerih naj bi se opravile volitve dne 11. novembra, ni zadovoljna, ter da bo podvzela primerne korake, ako bi se volitve kljub temu vršile«. »Vojne ji seveda ne bomo napovedali,« je z nasmehom rekel poslanik »toda imamo na razpolago druga sredstva,« – je resno nadaljeval, –, »s katerimi lahko dokažemo, da nismo zadovoljni, in s katerimi lahko damo poudarek politiki, ki želimo, da se vodi v Jugoslaviji.« Dodal je, da ima ameriška vlada vse potrebne informacije, da pravilno presodi položaj. Končal je s tem, da je dejal, da se sedaj vrača v Belgrad, da bo na potu tja videl še dr. Mačeka v Parizu ter ugotovil njegovo stališče, in da bo potem v Belgradu dal isto izjavo Titu.

Med razgovorom je dejal, da se Amerika ne poteguje ne za kralja, ne za Tita, ampak za to, da dobi ljudstvo neovirano svobodo povedati, kaj hoče in koga hoče. Ko bo ljudstvo svojo vlado res svobodno izbralo, se bo ameriška vlada s tem zadovoljila.

Ameriška domovina (Cleveland), 16. oktobra 1945

AMERIKA BO POSVARILA TITA

Uradna poročila, ki so prišla iz Jugoslavije v Washington, naznanjajo, da se Tito poslužuje totalitarnih metod. Poroča se, da posluje tajna policijska organizacija »OZNA« proti opoziciji vladi maršala Tita ter vodi priprave za volitve 11. novembra. Iz tega razloga so dr. Šubašićevi pristaši sklenili, da se ne bodo vdeležili volitev. (…)

Glas naroda (New York), 16. oktobra 1945