»Podjetništvo moraš imeti v krvi. To ti pomaga, da lažje prenašaš dnevne pritiske in izzive, ki jih prinaša podjetništvo,« razmišlja Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstvo Gorjak, ki je bilo na zadnjem regijskem izboru v sklopu Dnevnikovega izbora Gazela 2016 prepoznano za gazelo dravsko-pomurske regije. Nominirani podjetji za regijsko gazelo sta bili še Lek Veterina in Reseda.

Proizvodnjo imajo zapolnjeno do aprila prihodnje leto

Za družinskim podjetjem Orodjarstvo Gorjak, ki ga na področju proizvodnje, prodaje in razvoja vodita sinova ustanovitelja podjetja Franja Gorjaka, 21-letni Miha in 25-letni Marko Gorjak, je do zdaj najuspešnejših devet mesecev. Do konca leta si bodo prizadevali pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo dodatnih proizvodnih prostorov, kar jim bo omogočilo lažje izpolnjevanje naročil. Trenutno imajo proizvodnjo zapolnjeno do aprila prihodnje leto, želijo pa si čim prej postaviti dodatno proizvodno opremo, ki jim bo omogočila izdelovanje orodij večjih serij. Podjetje je posredni dobavitelj BMW, pogovori potekajo tudi z drugimi avtomobilskimi proizvajalci, je pojasnil Marko Gorjak, namestnik direktorja.

Zaradi hitre rasti ves čas iščejo nove sodelavce. Ker ustrezno izobraženih ni, jih usposabljajo sami, podobno kot to počnejo v podjetju Reseda, kjer si prizadevajo imeti v podjetju polovico žensk. »Kadri so pri nas večen problem. Dekleta pa si v svojo sredino, čeprav delamo v kovinarski industriji, želimo, ker v podjetju s tem dosegamo posebno sinergijo, in roko na srce, ženske so pri natančnih opravilih boljše,« je povedal direktor Damjan Habjanec.

Tako kot Habjanec je tudi direktor Leka Veterine Branko Kamenšek k podjetništvu spodbudil dijake Šolskega centra Ptuj, ki so gazelam, podjetnikom in drugim obiskovalcem prikazali svoje izdelke in storitve, ki so nastali med praktičnim poukom. Kamenšek je poudaril, da v svoje vrste sprejmejo sodelavce, ki so navajeni delati, ki so samoiniciativni in visoko zavzeti. »Na Ptuju so pridni ljudje in podjetništvo lahko tukaj še bolj zacveti, saj ima tudi župan Miran Senčar veliko podjetniških izkušenj. Zato razume potrebe podjetij,« je dejal Kamenšek in priznal, da samega sebe vidi kot »specialista preživetja«, kar je podjetje v svoji zgodovini že večkrat pokazalo, saj je uspešno prebrodilo vse krize.

Da dravsko-pomurska regija ni le regija brezperspektivnosti in socialnih stisk, kažejo gazele, ki jih Dnevnik prepoznava vsako leto. »Zato sem ponosen, da Dnevnik razbija stereotip zaostale regije,« je med drugim poudaril Miran Lesjak, odgovorni urednik Dnevnika. »Gazele dokazujejo, da obstaja pot in da je po tej poti treba iti. In zato je o teh izjemnih podjetniških zgodbah treba govoriti. S tem gazele kažete tudi svojo družbeno odgovornost. Skupnosti dajete signal, da se da uspeti.« Tudi zato je Dnevnik letos regijske izbore gazel pripravil v šolskih centrih, »da mladim pokažemo, da je prav, da imajo svoje želje in sanje in da jih lahko uresničijo, če bodo pri tem dovolj vztrajni in pogumni«.

Orodjarstvo Gorjak je torej šesti finalist, ki se bo v sredo, 19. oktobra, pridružil podjetjem RLS merilna tehnika, NiceLabel – Euro Plus, ORO MET, REM in Plastika Skaza na zaključnem izboru Slovenska gazela 2016, ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Aktualna zlata gazela je RSL, medtem ko je dravsko-pomurska gazela po zlati gazeli segla leta 2009, ko je bil za najboljše podjetje med najhitreje rastočimi prepoznan mariborski Lumar IG.

Sklepna prireditev Slovenska gazela 2016 bo v sredo, 19. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2016 so objavljene na spletni strani www.gazela.com