Lek Veterina je naslednik Lekovega veterinarskega programa in je s prehrano za živali povezano že od leta 1980. Njihova dejavnost je usmerjena predvsem v proizvodnjo in prodajo vitaminsko-mikromineralnih predmešanic in močno koncentriranih vitaminsko-mikromineralnih premiksov, ki so namenjeni vključevanju v popolne krmne mešanice. Te pripravljajo v mešalnicah krmil in velikih kmetijskih obratih, ki za svoje živali pripravljajo lastno krmo. V Lipovcih, kjer ima podjetje sedež, pa pripravljajo tudi mineralno-vitaminske dodatke – dopolnilne krmne mešanice ter izdelke za izboljšanje zdravja domačih živali.

Podjetje, ki ga vodi Branko Kamenšek, je na samostojno pot stopilo leta 2005, ko je Lek, ki je bil tedaj že del skupine Sandoz, ocenil, da program vitaminsko-mikromineralnih predmešanic in izdelkov za domače in rejne živali ne sodi v njihovo osnovno dejavnost.

Konec leta 2008 je podjetje izgubilo ključnega kupca, in sicer Perutnino Ptuj, ki je zajemal več kot 60 odstotkov celotne prodaje, obenem so prekinili sodelovanje s skupino Panvita, ki je pomenilo nekaj manj kot deset odstotkov prodaje. Ob vsem tem so jim na takratnih tradicionalnih trgih Srbije, Bosne in Hrvaške ostali neporavnani ter nikoli izterjani dolgovi.

Preobrat, ki je podjetje usmeril na povsem novo pot, se je zgodil leta 2009. V začetku tega leta je kot krizni menedžer prišel Kamenšek, ki je podjetje skupaj z novozaposlenimi strokovnjaki in jedrom staroselcev uspešno preusmeril iz krize.

Danes je slika kupcev v primerjavi z letom 2008 obrnjena. Le še 36 odstotkov prodaje podjetja namreč ustvarijo doma, preostalo izvozijo na 15 trgov Evropske unije in globalno. V podjetju trenutno dela 30 sodelavcev, skupaj z zunanjimi sodelavci pa jih je 40. Ob proizvodnih delavcih so to tehnologi in strokovnjaki za prehrano živali.

Podjetje je od leta 2012 v večinski Kamenškovi lasti, delež v podjetju imajo tudi nekateri zaposleni, ki so ga pridobili leta 2005 po oddvojitvi od Leka namesto odpravnin.

Minulo leto so zaokrožili s 5,24 milijona evrov, za letos pa načrtujejo 5,8 milijona evrov skupnih prihodkov. Med letoma 2010 in 2015 je podjetje prihodke od prodaje dvignilo za 170 odstotkov. V preteklih letih so vložili samo v proizvodni del več kot milijon evrov in na tak način odpravili kritične točke v proizvodnji.

Sicer pa svetovne potrebe po hrani, in s tem proizvodnja živil živalskega izvora, posledično pa tudi proizvodnja hrane in dopolnil za živali, naraščajo. Svetovni trendi v prehrani rejnih živali gredo v smeri uporabe rastlinskih izvlečkov, ki izboljšujejo ješčnost in prebavo živali, preprečujejo in zdravijo nekatera patološka stanja in spodbujajo fiziološke funkcije. Podjetje je leta 2014 uspešno vstopilo na trg hrane za domače živali z novo blagovno znamko hrane za pse Dino.

Da si bodo zagotovili trajno in varno last, tesno partnerstvo gradijo s skupino Vilofoss, delom multinacionalke DLG, ki ustvari za dobrih osem milijard evrov letnih prihodkov. Dejstvo je, da je na njihovem področju svetovna konkurenca vse ostrejša. Vsakodnevno se srečujejo s konkurenco, ki je po obsegu poslovanja tudi do stokrat večja od njih.

Med ključne srednjeročne strateške cilje so si postavili nadgradnjo proizvodnje tekočih in praškastih premiksov, tekočih premiksov z naravnimi antibiotiki, dosego neodvisnosti od kupcev, ki so slabi plačniki, utrditev na avstrijskem trgu, Bližnjem vzhodu in v Iranu ter Aziji, okrepitev raziskovalno-razvojnega oddelka, pomladitev ekipe in ustvarjanje prihodkov v višini 12 milijonov evrov do leta 2020. jpš