»Več desetletij smo odlično sodelovali s podjetjem Helios, ki je naši občini in sosednjim občinam zagotavljal požarno varnost,« je na torkovi slovesnosti ob uradnem odprtju novega Centra za zaščito in reševanje, ki sicer deluje že od julija letos, poudaril domžalski župan Toni Dragar in spomnil, da so morali domžalski poklicni gasilci iz zasebnega v javni objem zaradi spremembe lastništva družbe Helios.

Prehod ni bil preprost, saj je bilo treba na novo uskladiti organizacijo in financiranje požarne varnosti med več deležniki. »Požarna varnost ne more biti donosna, temveč je javna dobrina in je prav, da ostaja v rokah ljudi,« je poudaril župan in spomnil, da ob nesrečah na cesti, ob potresih in večjih požarih v podjetjih, blokih in hišah prostovoljni gasilci pogosto niso dovolj: »Pa ne zato, ker jim manjka srčnosti in poguma, temveč preprosto, ker ob redni zaposlitvi ne morejo biti takoj na kraju nesreče. Prav prve minute pa so v nesrečah ključne, saj se takrat rešujejo človeška življenja in premoženje.«

Z delovanjem javnega zavoda bodo lahko še naprej zagotavljali visoko pripravljenost, usposobljenost in hitre intervencije, so poudarili na slovesnosti. »Pri orodju in opremi gre za mrtve stvari. Šele moštvo in poveljnik jim dajeta življenje in gibanje,« je dejal vršilec dolžnosti direktorja zavoda Andrej Jarc. Ministrica za obrambo Andreja Katič pa je poudarila, da je ohranitev poklicne gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo v občinah Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica, izjemno pomembna. »Poklicna gasilska enota v Domžalah namreč zelo učinkovito zagotavlja reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi ter izvaja dežurstva za primer ukrepanja v trojanskih cestnih predorih,« je poudarila ministrica.

V centru zaposlenih 34 gasilcev

Center za zaščito in reševanje Domžale je bil ustanovljen lansko jesen in že od poletja deluje kot javni zavod. Njegovo delovanje je neločljivo povezano z izkušnjami Centra požarne varnosti, ki je v sklopu Heliosa deloval že od leta 1990, prvi poklicni gasilec pa je bil v tovarni zaposlen že daljnega leta 1959.

V novem centru je zaposlenih 37 ljudi, od tega 34 gasilcev. Javni zavod opravlja javno gasilsko službo in druge zaščitno-reševalne naloge za občino Domžale, Upravo RS za zaščito in reševanje, DARS, sosednje občine ter občinska podjetja. Glavni vir prihodkov mu zagotavljajo pogodbe o gasilski službi in drugih nalogah zaščite in reševanja, opravlja pa lahko tudi dejavnosti s področja gasilstva. Zagotavljati mora 24-urno pripravljenost za posredovanje ob požarih ter drugih nesrečah in hkrati zagotavljati tehnično, informacijsko in drugo podporo v primeru večjih naravnih nesreč.