V slovenski atletiki se obeta pestra jesen. Decembra bodo namreč volitve za predsednika Atletske zveze Slovenije (AZS) in člane upravnega odbora. Za prvega moža se bosta potegovala najmanj dva kandidata, in sicer Andrej Kocič in Roman Dobnikar.

Šestega oktobra je Atletska zveza Slovenije razpisala volitve za novo vodstvo zveze; volitve bodo 6. decembra. Člani Moderne atletike, kot se imenuje skupina ljudi iz nekdanje pobude, ki bo kandidirala za vidna mesta v slovenskem športu, je v začetku tedna obvestila slovensko javnost o svoji nameri. Naključje ali ne je bilo, da je istega dne iz AZS prišlo sporočilo, da se bo za mesto predsednika zveze s polnim mandatom štirih let potegoval tudi zdajšnji predsednik Roman Dobnikar. Ta je januarja »stopil v čevlje« predhodnika Gregorja Benčine, a le za obdobje enega leta.

Javnosti se je včeraj s svojo najožjo ekipo prvi predstavil Andrej Kocič. Preletel je 32 strani dolg program, ki so ga po besedah nekdanjega atleta Damjana Zlatnarja sestavljali od začetka letošnjega poletja. S primernimi besedami ga je ob koncu predstavitve v imenu najuspešnejšega slovenskega kluba AD Mass komentiral Albert Šoba. Dejal je, da je predstavljen program skupek želja, ki jih v slovenski atletiki vsi dobro poznajo. Predsedniškega kandidata je tudi opomnil, »da je Gregor Benčina naredil 200 tisoč evrov primanjkljaja«. Kocič mu je odgovoril, da za ta podatek sliši prvič, in zatrdil, da bo novo vodstvo v primeru izvolitve morebitni primanjkljaj sprejelo ter vnaprej poslovalo pozitivno.

Po predstavitvi atletskega programa se zdi, da Kocič in somišljeniki stavijo na vpliven položaj v družbi, ki jim omogoča, da bodo lahko s finančnim prispevkom pomagali slovenski atletiki. Kocič je predlagal šest kandidatov upravnega odbora. To so: bančnica Ana Miloš, ki je bila edina navzoča na predstavitvi, profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Andreja Cirman, bančni menedžer Tevž Korent, menedžer v mednarodni investicijski družbi Aleš Škoberne, tehnični direktor v podjetju Europlakat Matjaž Čepon ter direktor Regijske razvojne agencije severne Primorske Črtomir Špacapan. Pet izmed njih je nekdanjih atletov.

V precej obširni predstavitvi programa je Kocič poudaril, da ga v slovenski atletiki zanimajo trije ključni elementi, in sicer množičnost v klubih, klubi in trenerji. Z dobrim vzajemnim delom lahko slovenska atletika vzgaja vrhunske atlete, ki bodo skrbeli za prepoznavnost. Pomembni se mu zdijo transparentnost, iskanje odgovorov na težka vprašanja in priznavanje napak. Kot svojo prednost Kocič na prvo mesto postavlja organiziranost. Pravi, da je majhno število zaposlenih pri AZS primerljivo z majhnim podjetjem, ki z milijonom evrov nima majhnega proračuna. Stavi na profesionalno ekipo, v kateri bodo imele izkušnje prednost pred mladostjo. Na drugo mesto postavlja zmožnost pridobivanja finančnih sredstev; v atletiki vidi odličen potencial za pridobivanje sponzorjev. Na tretje mesto pa postavlja dogodke, skrb za še večjo prepoznavnost obstoječih tekmovanj s tradicijo ter organizacijo novih velikih mednarodnih tekem.