Za javnost ti spori na Univerzi na Primorskem niso nekaj novega (kot ne na drugih slovenskih javnih univerzah), nov pa je zadnji poskus njihovega reševanja za UP. Menim, da način reševanja, na katerega je pristalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ni najboljši, saj namesto pomiritve spodbuja nove spore. Še več, je v nasprotju z dolgoročnim interesom visokega šolstva in znanosti, da bi morali združevati sile in delovati sinergično. Še posebno ko gre za relativno skromne potenciale. Menim, da bi bilo koristno, če bi MIZŠ in Vlada R Slovenije ponovno premislila, ali je ubrana pot ustrezna in ali ni to nevaren precedens.

Peter Maček, Brezovica