Združeni narodi (OZN) so 11. oktober leta 2012 razglasili za mednarodni dan pravic deklet. Namen je opozarjati na diskriminacijo, s katero se več kot milijarda deklic sooča predvsem na področju izobrazbe, zaposlovanja, zdravja in zakonskih zvez.

Še preden se rodijo, imajo deklice manj možnosti za preživetje, saj je več nosečnosti prekinjenih v primerih, ko je zarodek ženskega spola. Deklic, ki nikoli ne dobijo možnosti šolanja, je dvakrat več kot fantov. Vsaka četrta deklica na svetu pa je poročena še pred osemnajstim letom starosti. Pri nosečih najstnicah je tveganje splava veliko večje kot pri starejših ženskah, smrt pri porodu pa je pri najstnicah drugi najpogostejši vzrok smrti.

Pot do enakosti je še dolga

Raziskava, ki jo je opravil BBC, sicer kaže, da ženske v Veliki Britaniji danes na lasten spol in zakon gledajo bolj pozitivno kot leta 1947, ko si je skoraj polovica žensk želela, da bi bila moškega spola. A problem neenakosti med spoloma je v razvitih državah manj izrazit kot v državah tretjega sveta, zato takšnih podatkov ne moremo preprosto posplošiti in reči, da občutka neenakosti skorajda ni več. V zahodni Aziji in podsaharski Afriki se deklice še vedno soočajo s težavami pri vstopu v osnovno in srednjo šolo.

Eden od razvojnih ciljev, ki so se jim zavezali svetovni voditelji, je, da bi do leta 2030 dosegli enakost med spoloma. A s trenutno hitrostjo napredka bomo za to potrebovali več kot sto let.