Uredba opredeljuje postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina - ta se poenostavlja in prilagaja zahtevam energetskega zakona. Prav tako uredba prinaša spremembo na področju obračunavanja oziroma prikazovanja porabe zemeljskega plina in omrežnine: zemeljski plin se po novem obračunava v energijskih enotah kWh ali MWh (kilovatna ura ali megavatna ura).

Lažja primerjava stroškov z drugimi energenti

»Pri cenah oziroma stroških se to uporabnikom ne bo poznalo, le enote cene na mesečnih računih bodo spremenjene. Nova uredba za trg z zemeljskim plinom namreč določa sestavne dele računa in na novo uvaja cene za ta energent v evrih na kWh. Uporabnikom omogoča lažje primerjanje stroškov drugih energentov z zemeljskim plinom,« pojasnjuje direktor GIZ DZP Urban Odar. Obračunavanje v kWh uvajajo oziroma so že uvedle tudi druge države članice Evropske unije. Vse cene se prikažejo v enotah evro na kWh oziroma evro na kWh na dan. Poleg zemeljskega plina se na enotnem računu zaračunajo tudi omrežnina in dajatve - vse to bo v novi enoti na položnicah od 1. januarja prihodnje leto.

Za boljše razmere na trgu zemeljskega plina

Nova obračunska enota je tudi eden izmed pogojev za transport obnovljivega plina (bioplin ali sintetični metan) po plinovodnem omrežju. To je za slovenski trg pomembna sprememba, saj se je obnovljivi plin do sedaj transportiral le po omrežju v tujini. Cilj GIZ za distribucijo zemeljskega plina je, da se po slovenskem distribucijskem plinovodnem omrežju do leta 2050 v celoti transportira le obnovljivi plin. Po oceni GIZ DZP uredba o delovanju trga še dodatno izboljšuje razmere na trgu zemeljskega plina v Sloveniji, ki se je sicer v zadnjem obdobju dodobra razvil. Na njem delujejo številni dobavitelji, odjemalci pa so deležni ugodnih pogojev, ki se še dodatno izboljšujejo.

Cene dve leti nižje od evropskega povprečja

»Zagotovo so velik pokazatelj delovanja trga tudi cene. Nekateri dobavitelji so cene zemeljskega plina v Sloveniji ponovno znižali še pred začetkom letošnje kurilne sezone. Tako lahko gospodinjstvo zemeljski plin kupi že za 60 centov ali manj z vsemi dajatvami in davki. V Sloveniji cene zemeljskega plina padajo že štiri leta zapovrstjo. Konkretno to pomeni, da so cene zemeljskega plina za gospodinjstva že od druge polovice leta 2014 nižje od povprečja Evropske unije,« še pojasnjuje Odar.