Ženske bi v splošnem spremenile več različnih vidikov doma. Zanje so najpomembnejši notranji dekor ali dizajn (43 odstotkov), pohištvo (40 odstotkov) ter velikost oziroma razporeditev prostorov (39 odstotkov). Prav slednje pa je po drugi strani najbolj potrebno spremembe po mnenju moških (37 odstotkov). Največja razlika med spoloma se je pokazala pri zabavni elektroniki. Trije od desetih moških so namreč mnenja, da je ta potrebna izboljšave - v primerjavi z le dvema od desetih žensk.

Pri nas nezadovoljni tudi z okolico doma

Tudi med Slovenci je seznam stvari, ki bi jih doma najraje spremenili ali izboljšali, podoben. Najmanj smo zadovoljni s pohištvom, ki bi ga zamenjalo 56 odstotkov sodelujočih v raziskavi, več kot polovica pa bi prav tako spremenila še skupno velikost doma oziroma razporeditev prostorov in notranji dekor ali dizajn. Za razliko od drugih držav pa smo Slovenci precej nezadovoljni tudi z zunanjo okolico doma (vrt, dvorišče, terasa ipd.), ki je s 53 odstotki kar na drugem mestu med stvarmi, ki bi jih najprej spremenili.

Primerjava med Slovenci in Slovenkami

»Pri nas bi se moški najprej odločili za spremembo velikosti in razporeditve prostorov, izboljšavo okolice doma ter zamenjavo pohištva, pri ženskah pa je v prednosti pohištvo, sledi notranji dekor ali dizajn, več kot polovica pa bi spremenila ali izboljšala še okolico doma ter velikost in razporeditev prostorov. Največjo razliko ponovno opazimo pri zabavni elektroniki, saj je željo po izboljšavi izrazil vsak četrti moški in le vsaka druga ženska od desetih,« pojasnjuje Tina Česnik iz GfK Slovenija.

O raziskavi

Raziskava je bila izvedena preko spleta, tako so rezultati vezani na spletno populacijo. V mednarodni raziskavi je sodelovalo več kot 27.000 oseb iz 22 držav, v Sloveniji več kot 3.600. V vseh državah je bila struktura vzorca reprezentativna za posamezno državo.