Lek Veterina je naslednik Lekovega veterinarskega programa. Njihova dejavnost je usmerjena predvsem v proizvodnjo in prodajo premiksov, mineralno-vitaminskih dodatkov in izdelkov za izboljšanje zdravja domačih živali. Podjetje, ki ga vodi Branko Kamenšek, je na samostojno pot stopilo leta 2005. V njem trenutno dela 30 zaposlenih, skupaj z zunanjimi sodelavci pa jih je 40. Pretežno so to ob proizvodnih delavcih tehnologi in strokovnjaki za prehrano živali, torej diplomirani zootehniki, veterinarji in nutricionisti. Podjetje s sedežem v Lipovcih proda na tuje trge že dve tretjini izdelkov. Minulo leto so sklenili s 5,24 milijona evrov, za letos pa načrtujejo 5,8 milijona evrov skupnih prihodkov. Da si bodo zagotovili trajno in varno last, tesno partnerstvo gradijo s skupino Vilofoss, ki je del multinacionalke DLG, ki ustvari dobrih osem milijard prihodkov na leto. Podjetje ima indeks rasti prodaje med letoma 2010 in 2014 270, kazalnik verjetnosti preživetja pa 89.

Družinsko podjetje iz Rač Orodjarstvo Gorjak je za regijsko gazelo tokrat nominirano tretjič zaporedoma. Podjetje je specializirano za izdelavo vseh vrst orodij, še posebno za avtomobilsko industrijo. Podjetje, ki ga vodi Franjo Gorjak, v veliko podporo pa sta mu sinova Miha in Marko Gorjak, je poleti lani postalo neposredni dobavitelj BMW. V gazeli že nekaj let poteka sistematičen prenos nekaterih ključnih nalog na tretjo generacijo, saj sta sinova prevzela vodenje proizvodnje in prodaje ter razvoj. Orodjarstvo Gorjak svojo novo tržno nišo vidi v izdelavi orodij do 45 ton, saj se želijo izogniti pastem, ki jih pomeni konkurenca v segmentu majhnih orodij (do treh ton). Podjetje vztrajno raste z nadpovprečno dinamiko, saj znaša indeks rasti prodaje podjetja med letoma 2010 in 2015 327. Trenutno imajo v podjetju 72 sodelavcev.

Tretje nominirano podjetje je Reseda, ki je hitro rastoče podjetje s sedežem v Novi vasi pri Markovcih. Njihova primarna dejavnost je CNC-obdelava kovin, proizvodnja in zelo kompleksna montaža kovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D-modeliranje in načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki. Izdelujejo dele in komponente za specialne stroje za obdelavo lesa, ki vključuje kar 400 komponent, dele in komponente za vakuumske črpalke ter dele in sklope za ostrostrelske puške. Šestdeset odstotkov prihodkov ustvarijo v segmentu specialnih strojev za obdelavo lesa, četrtino pa s komponentami za vakuumske črpalke za vesoljsko industrijo. Podjetje, ki doma proda komaj odstotek izdelkov in storitev, je med letoma 2010 in 2015 doseglo zavidljiv indeks rasti prodaje, saj ta znaša 339. Podjetje vodi Damjan Habjanec, ob Srečku Žgeču polovični lastnik podjetja. jpš