Včeraj, na svetovni dan dostojnega dela, je bil v Ljubljani ustanovljen Sindikat prekarcev, ki bo zastopal pravice delavcev v začasnih in negotovih oblikah zaposlitve. »Z ustanovitvijo sindikata pošiljamo sporočilo, da smo vsi prekarni delavci v istem loncu in da nas kuha isti sovražnik – kapital,« je ob rojstvu novega sindikata povedal njegov predsednik Marko Funkl, nekdanji predsednik zveze študentskih klubov ŠKIS ter predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Kot prvo nalogo je napovedal boj proti sodelovalnim platformam, kakršen je Uber.

Največji izziv – povezati nepovezane

Sindikat prekarcev, ki bo deloval v okviru Svobodnega sindikata Slovenije in pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so po Funklovih besedah ustanovili zato, da bi trenutno povsem razdrobljene prekarne delavce združili in organizirali v močno skupino, ki bo postala slišna. Eden ključnih ciljev bo aktivno članstvo, ki ga želijo spodbuditi prek participativne demokracije, v kateri bi vsi člani sodelovali pri odločanju. »Sindikalizem želimo modernizirati in ga spet narediti progresivnega, usmerjenega v delavce,« je poudaril Funkl, ob tem pa dodal, da so se dogovorili, da člani organov sindikata ne bodo smeli biti člani političnih strank.

Novoustanovljeni sindikat se bo tako kot preostali sindikati financiral iz članarin, saj lahko, kot je dejal Funkl, le na tak način zagotovijo njegovo neodvisnost. Članstvu nameravajo ponujati pravno svetovanje in zastopanje, jih izobraževati o njihovih pravicah, omogočiti vpogled v plačilno sposobnost njihovih naročnikov, pomagati pri izvršbah in izterjavah dolgov in podobno.

Zaradi narave prekarnega dela, kjer je pogosto prehajanje med različnimi oblikami zaposlitve, obenem pa se mnogi niti ne zavedajo, da so jim kršene pravice, bo po Funklovih besedah največji izziv ta, kako te ljudi povezati v enotno skupino. »Zato nameravamo iti mednje na ulice in se nikakor ne zadovoljiti zgolj z medijskimi sporočili,« je dejal Funkl, ki pa kljub temu dvomi, da jim bo uspelo doseči reprezentativnost.

Glavna ovira je strah

David Švarc, predsednik Svobodnih sindikatov Slovenije, pod okriljem katerega bo deloval Sindikat prekarcev, pravi, da je v novem sindikatu prostor tako za posameznike, zlasti številne samostojne podjetnike, ki jih je veliko v vseh dejavnostih, kot tudi skupine, ki so pogodbeno vezane z delodajalci. »Vsem prekarnim delavcem je skupno to, da niso deležni osnovnih delavskih pravic. Nimajo pravice do rednega dela, bolniške odsotnosti, letnega dopusta, dodatkov za neugoden delovni čas, plačila za nadurno delo, solidarnostnih pomoči in navsezadnje pravice do stavke,« je povedal Švarc in opozoril, da boj za dostojno delo ne more biti zadeva zgolj peščice ustanovnih članov sindikata, ampak vseh prekarcev. »Morali se bodo zdramiti, predvsem pa premagati glavno oviro – strah,« je opozoril Švarc.