Stranka SD je včeraj Zavod Živim, ki na pročelju frančiškanskega samostana predvaja filmček Čudež življenja, prijavila Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS. Zavod naj bi po mnenju Socialnih demokratov kršil zakon o medijih oziroma zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah.

V prijavi se sklicujejo na 12. člen zakona o medijih, ki določa, da mora izdajatelj medija pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu, česar da omenjeni zavod ni storil. Ob tem poudarjajo, da bi predvajana vsebina, film Čudež življenja, lahko pomenila kršitev človekovega dostojanstva, saj pri gledalcih vzbuja vtis, da je splav nekaj slabega in neprimernega, čeprav je v 55. členu ustave jasno zapisana pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Po mnenju SD gre v tem primeru tudi za prefinjen napad na ustavno ureditev.

MK: Ne gre za televizijsko dejavnost

Po mnenju kulturnega ministrstva argumenti SD, ki zadevajo zakon o medijih in druge zakone, ki urejajo tovrstno materijo, ne vzdržijo. Zavodu Živim sploh ni bilo treba priglasiti medija, saj prikazovanja spornega filmčka po veljavnih predpisih ni mogoče šteti za medijsko oziroma televizijsko dejavnost.

Po zakonu o medijih v medijsko dejavnost (oziroma v dejavnost razširjanja programskih vsebin) sodi izdajanje časopisov, revij, periodike, radijska in televizijska dejavnost in izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane. Glede na zakonske definicije oziroma opredelitve posameznih dejavnosti pa je po mnenju ministrstva za kulturo »povsem jasno in nedvoumno«, da javno predvajanje filma ne sodi v nobeno od teh dejavnosti, se pravi ne pod televizijsko dejavnost, ne v dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev in ne v izdajanje elektronskih publikacij.

SMC: Vračanje v preteklost

Do početja Zavoda Živim in frančiškanov, ki so predvajanje filma na pročelju samostana dovolili, so se včeraj opredelili tudi v Stranki modernega centra. Kot so zapisali, trdno in neomajno zagovarjajo ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Spoštovanje pravic in svoboščin je namreč eno od temeljnih načel in programskih zavez SMC in vgrajeno v samo jedro njihovih vrednot.

Med drugim so še poudarili, da bi omejevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, zakonsko uveljavljenega od leta 1977, in prepoved splava pomenila korak nazaj in vračanje v preteklost za dve generaciji. »V Stranki modernega centra se zavzemamo in se bomo tudi v prihodnje, ne samo za ohranjanje, ampak tudi za širitev in nadgradnjo že dosežene ravni varovanja človekovih pravic.«