»Pri 12 letih se otroci bolje odzivajo na navodila in se lažje naučijo pomagati drugim. Začetek učenja v mladih letih pa tudi pomeni, da oživljanje postane enako enostavno kot plavanje ali kolesarjenje: otroci ne bodo pozabili, kako rešiti življenje,« je pred Evropskem dnevu oživljanja, ki letos z geslom Otroci rešujejo življenja namenja posebno pozornost otrokom, poudaril predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta dr. Primož Gradišek.

Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem združenju za urgentno medicino je namreč v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Iniciativo za AED ter Zvezo Lions klubov danes posredoval ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS formalno pobudo za uvedbo obveznega 2-urnega nacionalnega izobraževalnega programa iz temeljnih postopkov oživljanja za učence stare nad 12 let.

Pobuda je usklajena s priporočili svetovne zdravstvene organizacije, podatki pa neizprosno pričajo, da začne v Sloveniji ob nenadnem srčnem zastoju prizadetega oživljati le 30 odstotkov očividcev. To nas uvršča v spodnjo tretjino evropskih držav, kjer v povprečju prične s postopki oživljanja 45 odstotkov očividcev, v posameznih državah pa so ti odstotki še znatno višji.

Zaradi tako nizkega odstotka ljudi, ki znajo pomagati ob nenadnem srčnem zastoju pri nas vsako leto umre več sto bolnikov, ki bi jim lahko očividci rešili življenja s preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja. Nenadni srčni zastoj namreč vsako leto doživi okrog 1500 Slovencev.

»Raziskave kažejo, da bi delež ljudi, ki bi pravočasno začeli z oživljanjem, najbolj povečalo obvezno nacionalno učenje otrok,« je jasen dr. Primož Gradišek, ki je prepričan, da bi tudi vsi vpleteni v proces šolskega izobraževanja delovali kot multiplikatorji pridobljenega znanja. Kot pravi, bi lahko na ta način prispevali k izboljšanju stopnje preživetja ljudi po izvenbolnišničnem srčnem zastoju za dva do štirikrat.

Da je ravno pogum in znanje očividcev ključ do pomembnega napredka v preživetju in kakovosti življenja, poudarja tudi predsednik Slovenskega združenja za urgentno medicino, pod okriljem katerega deluje tudi Slovenski reanimacijski svet, mag. Rajko Vajd: »Na področju bolnišničnega zdravljenja po uspešnem oživljanju smo v Sloveniji že naredili pomemben napredek. Zato lahko preživetje in kakovost življenja povečamo predvsem tako, da okrepimo prve tri člene v verigi preživetja: zgodnjo prepoznavo ogroženega in klicanje pomoči, takojšen začetek temeljnih postopkov oživljanja ter zgodnjo defibrilacijo z AED. In to je znanje, za katerega si želimo, da bi ga lahko sistematično podajali tudi otrokom. Najvišji delež očividcev, ki oživljajo, je namreč v nekaterih skandinavskih državah, kjer je učenje temeljnih postopkov oživljanja že desetletje obvezno za šolske otroke, ta koncept pa se vse bolj širi.«

Ob tokratnem evropskem dnevu oživljanja, ki bo 16. oktobra, bo po vsej Sloveniji potekalo več kot 90 brezplačnih tečajev temeljnih postopkov oživljanja po osnovnih šolah in širše, partnerji projekta pa bodo tudi na druge načine ozaveščali, da lahko s preprostimi postopki sočloveku rešimo življenje in pri tem posebej poudarjali vlogo otrok.