Taichi in QiGong vadba pooseblja  dobro znan grški rek, ki  pravi: »zdrav duh v zdravem telesu«. Če želimo doseči  popolno telesno in duševno zdravje, je potrebno negovati telo in um hkrati. TaiChi in QiGong vadba počne točno to.

Na vajah se boste naučili pravilno izvajati gibe (pravilna drža, dihanje, sproščenost telesa) in na ta način razvijali propriocepcijo, čemur z drugimi besedami pravimo tudi telesno inteligenco. Preko vodene vizualizacije boste izboljšali dojemanje in zaznavanje energetskih pretokov, s tem pa pohitri učenje, kar močno poveča učinke vadbe v primerjavi z drugimi pristopi.

Ste preizkusili že mnogo vadb, pa nenehno ugotavljate, da vadbi nekaj manjka. Preizkusite nekaj novega, preizkusite izjemno TaiChi in Qigong  vadbo z več kot 5000 letno tradicijo.

www.taichi-qigong.si