Kljub rekordno nizkim obrestnim meram, predvsem za posojila s spremenljivo obrestno mero, je pozornost vse prej kot odveč. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) svetujejo, predvsem tistim, ki najemajo posojila daljše ročnosti ali mesečni obrok znatneje obremenjuje njihove dohodke, posojilo s fiksno obrestno mero.

Pri odločanju o zamenjavi že najetega posojila s spremenljivo obrestno mero za posojilo s fiksno obrestno mero je treba preučiti, ali se to res splača. Načeloma velja, da se menjava splača, če je treba odplačati še večino kredita. Pri tistih, ki so večino glavnice že odplačali, se sprememba običajno ne splača.

Ob skleniti nove posojilne pogodbe, s katero kreditojemalec zamenja obstoječo pogodbo, banke zaračunajo stroške odobritve novega posojila (od 50 do 370 evrov) in stroške predčasnega poplačila starega posojila (ti veljajo le za tiste, ki so posojila vzeli pred avgustom 2010, ko je začel veljati novi zakon o potrošniških posojilih).

Strokovnjaki ocenjujejo, da se pri posojilih z ročnostjo do deset let načeloma splača odločiti za spremenljivo obrestno mero, ko je doba daljša, svetujejo posojila s fiksno obrestno mero.

Pri najemanju posojil pa se potrošniki že dolgo ne pogajajo več zgolj o posojilu, saj banke na odobritev pogosto vežejo še vrsto drugih storitev, od raznih zavarovanj do posebnih plačilnih kartic in podobno.

Primerjava različnih ponudb bank je, kot opozarjajo v ZPS, s tem otežena, potrošnik pa tako ne dobi dovolj informacij o vseh skupnih stroških. Še več, potrošnik dejansko od nizkih obrestnih mer, ki vladajo na trgu, ne pridobi toliko, kot bi lahko.

V bankah sicer zaznavajo največ povpraševanja po kreditih s fiksno obrestno mero, katerih mesečna anuiteta se skozi celotno obdobje plačevanja posojila ne spreminja. ks, suk