Mestna občina Ljubljana je preuredila križišče Celovške ceste in Ulice Milana Majcna, ki je bilo že od leta 2009 na spletni strani Ljubljanske kolesarske mreže označeno kot ena izmed več kot 200 kolesarskih pasti v Ljubljani. »Glede na videno, se mi zdi nova ureditev križišča dobra za kolesarje,« je povedal Luka Gabršček iz Ljubljanske kolesarske mreže.

Do zdaj je hiša na naslovu Celovška cesta 56 vozilom, ki so po Ulici Milana Majcna vozila proti Celovški, zapirala pogled na kolesarje, ki so vozili iz smeri središča mesta. Vozniki so kolesarje (in obratno) opazili šele na prehodu. »Med stavbo in kolesarsko stezo je zdaj več prostora, zato so kolesarji bolj vidni. Poleg tega grbina na križišču še dodatno upočasni avtomobile,« je ocenil Gaberšček. S preureditvijo križišča so v izteku Ulice Milana Majcna več prostora dobili tudi pešci.

»Želim si, da bi občina še naprej odpravljala takšne problematične točke v korist kolesarjev in da bi tudi vse nove kolesarske steze uredila tako dobro kot tukaj,« je omenil Gabršček.

Sukičevi spomladi obljubili preureditev križišča

Občina je letos odpravila tudi kolesarsko past ob Dunajski cesti pri križišču s Kržičevo ulico. Tam so kolesarji morali ostro zavijati okrog manjšega drevesa, zdaj pa je kolesarska steza speljala tako, da se lažje peljejo mimo.

Na nevarnost križišča Celovške ceste in Ulice Milana Majcna je letos spomladi opozorila tudi mestna svetnica Združene levice Nataša Sukič, ki je občini dala pobudo za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev na tem križišču. Sukičeva je predlagala, da bi občina poleg ogledala in prometne signalizacije križišče opremila še z utripajočo rumeno lučjo in signalizacijo LED, ki bi zaznavala kolesarje in voznike opozarjala nanje.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je takrat zagotovil, da problematiko tega križišča dobro poznajo. Predlogov Sukičeve Polutnik sicer ni podprl, ker po njegovem mnenju ne bi izboljšali preglednosti križišča, je pa dejal, da bi bila boljša rešitev preureditev križišča tako, da bi povečali pregled in razdaljo. »Ker želimo spodbujati alternativne oblike prevoza, predvsem pa kolesarjenje, bomo naročili dokumentacijo za preureditev križišča in realizacijo uvrstili v program dela,« je takrat zagotovil Polutnik, občina pa je njegove obljube do letošnje jeseni tudi uresničila.

Da hiša na naslovu Celovška cesta 56 ovira preglednost v prometu, je po Polutnikovih besedah znano že vse od 60. letih preteklega stoletja. »Ob gradnji štiripasovne Celovške ceste objekt ni bil odstranjen, čeprav je bilo že takrat znano, da bo oviral preglednost,« je zapisal Polutnik v odgovoru na svetniško pobudo. Dodal je, da se je problematika na tem križišču stopnjevala s povečevanjem količine avtomobilskega in kolesarskega prometa.

Za izboljšanje varnosti na tem križišču bi bila idealna rešitev rušitev objekta na Celovški cesti 56. Vendar bi bila ta smiselna predvsem, če bi se občina odločila širiti omenjeno vpadnico, kot predvideva dolgoročni prostorski načrt, na občini pa širitve Celovške ceste ne načrtujejo.