Prenizko ocenjene vrednosti Pekovih nepremičnin, hčerinske družbe PGP Inde, po Evropi cenjene proizvajalke podplatov, in hrvaške hčerinske družbe Peko Split. To so med drugim očitki enega od Pekovih upnikov (njegovo ime hranimo v uredništvu), pred stečajem zaposlenega na enem od vodilnih položajev tržiške skupine, ki letijo na stečajno upraviteljico Tadejo Tamše, pa tudi na družbo KF Finance, ki ji je stečajna upraviteljica zaupala cenitev Pekovega premoženja.

Pred stečajem bistveno višje ponudbe

Nad cenitvami premoženja ogorčeni upnik se med drugim sprašuje, kako je sploh mogoče, da je bila prodajalna na Slovenski cesti v Ljubljani v otvoritvenem poročilu stečajnega postopka ocenjena na le 179.000 evrov (tržna vrednost je ocenjena na 275.000 evrov, likvidacijska pa na 179.000 evrov). To nepremičnino oddajajo za 6000 evrov na mesec, pred začetkom stečaja pa so za nakup Pekovih nepremičnin prispele ponudbe, ki so bile tri- do štirikrat višje od ovrednotenih v stečaju. Ocenjena vrednost v višini 681.000 evrov za PGP Inde, ki ima razvit trg in kupce, se mu zdi sramotna, medtem ko pri cenitvi za Peko Split v višini nič evrov ne izključuje oškodovanja upnikov.

Tadeja Tamše je vse očitke zavrnila. Ustreznosti cenitev sicer ne more komentirati, saj gre za posebna strokovna znanja. »Cenitvena poročila so izdelali pooblaščeni ocenjevalci vrednosti premoženja, ki imajo za to pridobljene vse ustrezne licence in znanje. Zaradi očitkov enega izmed upnikov pa so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti pripravili in sodišču posredovali dodatna pojasnila, s katerimi so po mojem mnenju argumentirano zavrnili očitke,« je povedala Tamšetova.

Kako je lahko hrvaški Peko, ki ima na treh lokacijah na Hrvaškem v lasti nepremičnine, lahko ocenjen na nič evrov? Predmet cenitve niso le nepremičnine v lasti Peka Split, temveč vse premoženje in obveznosti, je pojasnila Tamšetova. Poleg tega so vse nepremičnine obremenjene s hipotekami, ki bistveno presegajo vrednost nepremičnin, družba pa je od časov, ko je v stečaju končal Peko, insolventna in po hrvaški zakonodaji v tako imenovanem predstečajnem postopku. Direktor in solastnik KF Finance Bojan Kunovar ob tem dodaja, da je kapital Peka Split močno negativen.

»Ključni problem stečajev so nerealna pričakovanja upnikov«

Po njegovem mnenju so pavšalni očitki upnika o prenizkih cenitvah neutemeljeni. »Vse očitke upnika smo preučili in jih, kjer so se izkazali za smiselne, tudi upoštevali. Skladno s pravili stroke, stanjem v naravi (uporabne površine, potrebna vlaganja...), lokacijo in stanjem na nepremičninskem trgu smo podali oceno tržne in likvidacijske vrednosti nepremičnin, ki po naši oceni odseva njihovo realno vrednost. Pravo sliko pa bosta pokazala trg ter prodaja nepremičnin in podjetij v okviru stečajnega postopka,« je povedal Kunovar. Eden ključnih težav stečajnih postopkov v Sloveniji so po njegovem mnenju prav nerealna pričakovanja upnikov glede vrednosti sredstev v stečajni masi. Zato so pogoste neuspešne dražbe, povečujejo se stroški, posledično pa mine precej časa do realizacije prodaj in poplačila upnikov.

V stečaju Peka je skoraj 600 upnikov skupno prijavilo za skoraj 11 milijonov evrov terjatev. Od tega zneska na zavarovane terjatve odpade 5,4 milijona evrov, na prednostne (do zaposlenih in finančne uprave RS) 2,1 milijona evrov, na navadne (nezavarovane) terjatve 3,2 milijona evrov, za okoli 162.000 evrov pa je pogojnih terjatev. Iz otvoritvene bilance je razvidno, da je Pekovo skupno premoženje ocenjeno na okoli 9,5 milijona evrov, kar je 1,47 milijona evrov manj, kot znašajo skupne obveznosti.

Medtem ko za nakup PGP Inde že poteka zbiranje ponudb, prodaje poslovno-proizvodnega kompleksa v Tržiču, katerega tržna vrednost znaša 2,3 milijona evrov, likvidacijska pa 1,15 milijona evrov, še nekaj časa ne bo. Na tržiški nepremičnini je namreč eden od upnikov prijavil izločitveno pravico, zato prodaje ni mogoče začeti, dokler o utemeljenosti te pravice ne odloči sodišče. Po neuradnih informacijah je izločitveno pravico, zaradi vlaganj v Peko, prijavil PGP Inde.

Manjši del proizvodnih zmogljivosti v Tržiču je Tamšetovi uspelo oddati znani modni oblikovalki obutve Alji Novak Viryent, v tem tednu pa se stečajna upraviteljica dogovarja še za oddajo dela proizvodno-skladiščnih prostorov, v skupni izmeri 350 kvadratnih metrov, s še dvema najemnikoma.