Približno 80.000 študentk in študentov je včeraj vstopilo v novo študijsko leto. Statistika kaže, da je število študentov terciarnega izobraževanja pri nas vsako leto nižje. Lani se jih je vpisalo skoraj 5000 manj kot leto prej in več kot 26.000 manj kot pred petimi leti. Upada tudi število novincev – v minulo študijsko leto se jih je vpisalo skoraj 5000 manj kot pred petimi leti. Kljub negativnim trendom pri nas sicer še vedno študira skoraj polovica mladih, s čimer se uvrščamo nad evropsko povprečje.

»Zmanjševaynje študentske populacije lahko pripišemo manj številnim generacijam študentov, drugi razlog pa je porast pri vpisovanju na višje strokovne šole,« meni predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Klemen Balanč. Pri ŠOS ocenjujejo, da se mladi študiju odpovedujejo tudi iz finančnih razlogov. Balanč opozarja, da državno štipendijo pri nas prejema manj kot 20 odstotkov študentov, pri tem pa povprečna štipendija ne pokrije niti polovice mesečnih stroškov. Kljub temu da imamo študij brez šolnin, ta ni brezplačen, pravi Balanč. Tisti, ki si študija na finančno zahtevnejših smereh ne morejo privoščiti, so prisiljeni v izbiro dostopnejšega študijskega programa.