Novo študijsko leto se praviloma začne s spodbudnimi nagovori univerzitetnih avtoritet, koncerti in dobro voljo bodočih diplomirancev. Tako je bilo tudi letos – z eno izjemo. Na Univerzi na Primorskem (UP) so v pogrebnem vzdušju razdelili nove odpovedi zaposlitev uglednim in priljubljenim profesorjem, med njimi mednarodno uveljavljenemu zgodovinarju, akademiku Jožetu Pirjevcu. Kot razlog za odpoved je vodstvo pod taktirko rektorja Dragana Marušiča navedlo »poslovne razloge« in »razloge nesposobnosti«.

Odpuščenim vsiljene nove pogodbe

Od študentov zgodovine so se včeraj poleg predstojnika oddelka prof. Pirjevca morali posloviti tudi red. prof. Egon Pelikan, izr. prof. dr. Borut Klabjan in doc. Mateja Režek, poleg njih pa še deset pogodbenih sodelavcev in sodelavk, med njimi prof. dr. Marta Verginella, saj jim niso obnovili pogodb. Zgodovine torej letos ne bodo poučevali kadri, s katerimi so na fakulteti za humanistične študije uspešno privabljali študente – na nobeno drugo smer na FHŠ se ni vpisalo toliko študentov kot na zgodovino, kar 21.

Skupno so z rektorata sicer odposlali 12 odpovedi o zaposlitvi; dobili so jih zaposleni v Znanstvenoraziskovalnem središču (ZRS), ki so po ločenih pogodbah manjši del plače dobivali tudi s pedagoškim delom na eni od fakultet UP. Hkrati z odpovedjo je rektor Dragan Marušič »odpuščenim« ponudil v podpis nove pogodbe, po katerih si bodo v prihodnje celotno plačo zaslužili v ZRS. Tisti, ki jih ne bi podpisali, bi se znašli na cesti. Za rektorja namreč ni dvoma: kdor želi ostati v ZRS, ki se bo v skladu s prejšnji teden podpisanim sporazumom kmalu »razdružil« z univerzo, nima kaj početi na fakultetah. »Vsi zaposleni v ZRS so bili pozvani, da se do 5. maja 2016 opredelijo, ali ostajajo na UP ali preidejo v nov javni raziskovalni zavod. Tisti, ki so se odločili za prekinitev sodelovanja z univerzo, na njej ne morejo več poučevati, deljena delovna razmerja po prenehanju članstva ZRS niso več mogoča,« vztraja rektor Marušič. »Znanstvenoraziskovalnemu središču je bil omogočen prenos raziskovalnega dela, premoženja in sredstev, zato ob odhodu nima več nikakršne podlage za finančne, premoženjske ali zaposlitvene zahteve na univerzi.« Spremembe, pristavlja rektor, ne bodo imele velikega vpliva, saj na univerzi ostajajo mlajši zgodovinarji z ustreznimi referencami.

Užaljeni in zgroženi profesorji

Odslovljene profesorje, ki bodo vodstvo univerze najbrž tožili, je rektorjevo ravnanje užalilo in zgrozilo. »Zaposleni v ZRS smo se res odločili, da bomo ostali na tem zavodu, toda nikoli ni bilo govora o tem, da se bomo ob prenosu raziskovalnega dela v ZRS odpovedali pedagoškemu delu na fakulteti za humanistične študije. To je navsezadnje slabo tudi za fakulteto in študente. Na oddelku za zgodovino sta ostala samo še dva najslabše ocenjena profesorja. Študentje so opeharjeni za predavanja ljudi, zaradi katerih se je marsikateri odločil za zgodovino,« je včeraj ugotavljal dr. Egon Pelikan. Zlasti predavanja dr. Pirjevca, katerega uspešnico Tito in tovariši so prevedli že v sedem jezikov, so bila zelo priljubljena, obiskovali so jih celo študentje z drugih fakultet. Pelikan se rektorjevi odločitvi ne čudi. »Rektor Marušič v obeh svojih mandatih sistematično uničuje humanistiko na UP. Kdor mu nasprotuje, je deležen šikaniranja, približujemo se temu, da bomo poleg novogoriške dobili še koprsko politehniko. Jemlje ji denar in ga kanalizira drugam. Med drugim na matematiko, kamor so se letos vpisali trije študentje...«

Najbolj prizadeti so bili včeraj študentje zgodovine, ki so slovo svojih profesorjev v predavalnici pospremili z aplavzom. V izjavi so zapisali, da se je na oddelku za zgodovino zgodil pravi pokol, saj so odstavili približno polovico dolgoletnih profesorjev in asistentov, od tega skoraj vse mednarodno priznane predavatelje. Ob tem so opozorili, da je rektor Marušič že takoj po prvi izvolitvi odstavil dotedanjo dekanko dr. Vesno Mikolič (proti njej je nato na sodišču izgubil vrsto tožb), nato še svojega protikandidata zgodovinarja Darka Darovca. »A študentje smo tisti, ki smo v najslabšem položaju. Kakovost predavanj bo upadla, mnogi bomo izgubili svoje mentorje za zaključna, magistrska dela in doktorate.« Za opravljanje mentorstva bo UP s profesorji morala skleniti nove pogodbe.