Odgovor: Ne, oporoko lahko napišete tudi sami, saj zakon določa, da ima taka oporoka povsem enak učinek kot denimo oporoka, ki je sestavljena pri notarju ali pa pred sodiščem. Če pa želite napisati pisno oporoko pred pričami (pri tej je pomembno, da obstaja pisni sestavek – listina), je pomembno, da tako oporoko podpišete ob prisotnosti dveh prič. Ob tem morate izjaviti, da je pisni sestavek izraz vaše poslednje volje. Priče so lahko polnoletne osebe, ki jim ni vzeta poslovna sposobnost in ki znajo brati in pisati. Pri taki oporoki ne morejo biti priče vaši potomci, vaši posvojenci in njihovi potomci, vaši predniki in posvojitelji, vaši sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh teh oseb in vaš zakonec.

Vprašanje: Nedavno nam je umrl ded, ki je zapustil tudi oporoko v zvezi z dedovanjem stanovanjske hiše. Zanima nas, kako zdaj ravnati s takšno oporoko? Kdo mora oporoko poslati sodišču?

Odgovor: Predvsem morate poskrbeti, da bo pristojni urad sestavil smrtovnico, kar običajno stori najbližji sorodnik pokojnika. Matični urad se pozanima tudi, ali je za pokojnikom ostala pisna oporoka oziroma ali obstaja vsaj listina o ustni oporoki. Nato oporoko skupaj s smrtovnico pošlje zapuščinskemu sodišču. Ko sodišče ugotovi, da je tisti, ki je zapustil oporoko, umrl, to oporoko odpre, jo prebere in o tem sestavi zapisnik. Oporoko je treba prebrati v navzočnosti vsaj dveh polnoletnih občanov, ki sta lahko tudi dediča. Pri razglasitvi oporoke so seveda lahko navzoče tudi druge zainteresirane osebe.

Mag. Boštjan J. Turk