Septične jame oziroma greznice, ki jih imajo tamkajšnji prebivalci, po njenih besedah dobro delujejo. Če bi ostalo pri tem, sploh ne bi bilo tako slabo, je prepričana. »A kaj ko se govori, da se bo sprejelo odlok, ki naj bi zapovedal, da bomo morali vsi, ki smo brez kanalizacije, zgraditi individualne čistilne naprave. To je pa drago in tega se bojimo. Predvsem zato si želimo, da bi se začelo kanalizacijo graditi čim prej,« je pojasnila naša bralka, ki benti tudi nad cesto mimo njihove vasi. »Od Podrulovke do Medvod je cesta čisto uničena. Po njej vozijo težki tovornjaki, ki se izogibajo plačilu avtoceste. A pri nas ni nikoli nobenih redarjev, kaj šele policistov, ki bi take nepridiprave sankcionirali.«

Kanalizacija bo, a se še ne ve, kdaj

Na kranjski občini pravijo, da je bila pred leti gradnja kanalizacije na desnem bregu Save resda predvidena skupaj z gradnjo kanalizacije na njenem levem bregu. A poudarjajo, da se je med projektiranjem izkazalo, da sočasna gradnja na obeh bregovih ni dobra projektna rešitev. Zato je kanalizacija v Hrastju glede na že izdelano projektno dokumentacijo predvidena sočasno z gradnjo kanalizacije v občini Šenčur in gravitira na čistilno napravo v Trbojah. »Za desni breg Save bo izdelana samostojna projektna dokumentacija s predvideno čistilno napravo v Podreči, vendar skladno z zakonodajo, ki terminsko določa opremljenost s kanalizacijo glede na poselitev. Prednostno urejamo večje aglomeracije oziroma območja,« je pojasnila Mendi Kokot z mestne občine.

Na kranjski mestni občini mirijo, da prebivalcem na območju desnega brega Save ne bo treba graditi individualnih čistilnih naprav. »To območje je manjše od 2000 populacijskih enot, kar pomeni, da spada v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, v dodatni program, ki predvideva ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda do leta 2021 oziroma 2023. Žal pa v tem trenutku še ne moremo natančno odgovoriti, v katerem letu je predvidena gradnja kanalizacije na tem območju, ker vsakoletno sprejemamo proračun za naslednje proračunsko leto,« je pojasnila Kokotova.

Uničena lokalna cesta skozi naselje Podreča za zdaj ni predvidena za obnovo, so povedali na mestni občini. Pojasnili so, da je na cesti resda prepovedan tovorni promet, vendar z izjemo – za lokalne potrebe. »To občanom omogoča, da jim tovornjaki dostavijo kurilno olje, pohištvo in podobno. Policija in redarstvo ne beležita kršitev, da bi vozniki tovornih vozil uporabljali navedeno cesto, da bi se izognili plačilu cestnine na avtocesti,« je dodala Kokotova.