Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič zavrača namigovanja, da naj bi občina preplačala zemljišče ob Velenjskem jezeru, ki ga je kupila pred štirimi leti. Za to zemljišče je občina po Kontičevih besedah odštela 650.000 evrov, kar je 200.000 manj od takrat ocenjene tržne vrednosti.

Za Kontiča ocene Gursa niso relevantne

Kontiču se ocena Geodetske uprave RS (Gurs), ki je to zemljišče ocenila na vsega 30.000 evrov, zdi povsem nerelevantna. »Po njihovi oceni je avtokamp, ki obsega manjšo površino, vreden 45.000 evrov, in če bi res stal samo toliko, bi ga najbrž kupil vsak,« meni župan.

Kljub temu da občina ni zavezana k pridobitvi uradne cenitve, je uradno cenitev zemljišča za občino pripravil pooblaščeni cenilec nepremičnin Beno Jurjevec. »Mi smo torej za kvadratni meter zemljišča plačali dobrih 21 evrov, kar je ugodno. Če bi upoštevali vrednost zemljišča po Gursu, bi stal kvadratni meter manj kot evro. Za to pa bi pri nas morda lahko kupili kvečjemu najslabši gozd, pa še to težko verjamem,« je bil slikovit Kontič.

Z nakupom nekaj manj kot 30.000 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem želi občina še naprej razvijati turizem, so soglašali tudi svetniki. Za občino je to zemljišče strateškega pomena, saj prav tam vsako leto poteka Pikin festival, veliko denarja pa so doslej vložili tudi v ureditev plaže.

BTC nameraval graditi vodno mesto

»Po neuradnih podatkih je velenjski Premogovnik družbi BTC to zemljišče leta 2004 prodal za okoli 250.000 evrov. Žal pa v kupoprodajno pogodbo niso vnesli varovalke, da bi lahko od BTC, ki napovedane investicije ni realiziral, Premogovnik to zemljišče odkupil nazaj po isti ceni in uveljavljal predkupno pravico,« je še dodal velenjski župan.

Na vprašanje, čemu občina ni uveljavljala predkupne pravice, ko je zemljišče prodajal Premogovnik, pa Kontič odgovarja: »Takrat je interes za nakup izkazala družba BTC, ki je nameravala ob Velenjskem jezeru zgraditi vodno mesto. A do realizacije megalomanskih načrtov nikoli ni prišlo, ker jim ni uspelo pridobiti evropskega denarja. Ker pa je BTC občini ob nakupu plačal tudi komunalni prispevek v višini 189.000 evrov, jim ga je občina po zakonu morala vrniti. Vrnili smo torej samo to, kar smo dobili.«

Občina zemljišča ob Velenjskem jezeru ni kupila od družbe BTC, pač pa od njene hčerinske družbe V1, ki je bila takrat v lasti Ročnika. V1 se je kot lastnica v zemljiško knjigo vpisala tri leta po tem, ko je BTC kupil zemljišče. »S poslovnežem Tomažem Ročnikom smo se v preteklosti že pogovarjali s povišanimi toni, ne pa, da bi mu polnili račun ali celo preplačali zemljišče,« zatrjuje Kontič, ki ob tem zagotavlja, da je v svojem mandatu edino pogodbo z Ročnikom podpisal za dokončanje poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici.