Prijave zainteresiranih kandidatov z visokošolsko stopnjo izobrazbe farmacevtske smeri (mag. farmacije) in najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami sprejemajo do 9. oktobra. Do 10. oktobra pa sprejemajo prijave kandidatov z visokošolsko izobrazbo farmacevtske smeri za delovno mesto v pakirnem centru Lendava. Izbrani sodelavec bo med drugim nadzoroval kakovost zdravil ter njihovo sproščanje za nemoteno oskrbo kupcev, odgovoren bo za zagotavljanje razvoja internega sistema kakovosti, skladno z zakonodajo, internimi predpisi, dobrimi praksami in poslovnimi cilji, pregled in oceno proizvodne in analitske dokumentacije, oceno ustreznosti serije in skladnosti z dovoljenjem za promet, raziskovanje odstopov ter predlaganje korektivnih in preventivnih ukrepov, reševanje reklamacij, potrjevanje letnih pregledov kakovosti izdelkov ter predloge za spremembe.